€ 1,3 mln. extra voor onderhoud infrastructuur

CDA Huizen

De gemeenteraad van Huizen heeft ruim € 1,3 mln. gereserveerd om extra onderhoud te plegen aan de infrastructuur zodat dit de komende jaren op voldoende niveau blijft.

De kwaliteit van de infrastructuur in ons dorp heeft al geruime tijd de aandacht van de CDA fractie. Eind 2015 heeft het CDA, met een motie, het college verzocht om in beeld te brengen wat de kosten zijn om de infrastructuur te laten voldoen aan de vastgestelde normen. Halverwege dit jaar kwam dit onderzoek beschikbaar en in de laatste vergadering van 2016 heeft de Gemeenteraad  € 1,3 mln. extra gereserveerd om onderhoud te plegen aan wegen, fiets-  en voetpaden. Voor de komende jaren is dat budget voldoende maar de situatie zal goed in de gaten gehouden moeten worden om dit zo te houden.