Eenzaamheid onder Jongeren

CDA Huizen

Een samenleving vraagt om inzet en betrokkenheid. Dat lukt niet iedereen. Om wat voor reden dan ook kunnen mensen door schulden, armoede of eenzaamheid in de problemen raken. Dit raakt mensen in de vezels van hun bestaan. In het coalitieprogramma is hier dan ook aandacht voor. Het doel is om de goede sociale infrastructuur voor o.a. preventie en signalering te behouden en uit te breiden. Het college gaat daarom in 2019 netwerkbijeenkomsten organiseren voor gezondheid, goede start op de basisschool en eenzaamheid. Bij dit laatste onderwerp wordt vaak vooral gedacht aan ouderen. Niets is minder waar; 3 tot 10 procent van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam. Het CDA heeft het college verzocht om eenzaamheid onder jongeren specifiek onderdeel uit te laten maken van de netwerkbijeenkomsten die in 2019 gehouden gaan worden.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten CCO 0.