Zelfstandig Huizen

CDA Huizen

Huizen ligt centraal in het Gooi met een mooie positionering aan het Gooimeer (bron: Google Maps)

Voor 2019 springen, politiek gezien, de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen het meest in het oog. De vraag die daarmee verband houdt, is namelijk: Blijven we een zelfstandige gemeente, of worden gedwongen te fuseren met onze buurgemeenten?

Voordat de Provincie daarover een knoop doorhakt, wacht men in Haarlem op wat Den Haag doet. Daar wordt een nieuw beleidskader opgesteld voor gemeentelijke herindelingen, waarmee de meetlat ontstaat waarnaast de voorgenomen fusies van de gemeenten in het Gooi worden gelegd. Dit kader zou er na de zomer zijn, maar tot op heden heeft de minister nog niets gepubliceerd.

Over de inhoud van het kader hebben wij als CDA Huizen overleg gehad met onze partijgenoten in Den Haag. Wij hebben ons beeld van de situatie in het Gooi meegegeven en aangegeven dat het nieuwe beleidskader wat ons betreft minder dwingend mag zijn dan het vorige.

Als CDA kijken wij uit naar het beleidskader en zien de coalitieonderhandeling in het kader van de statenverkiezingen als een mooi momentum om de herindeling te staken, zodat eenieder met opgeheven hoofd het dossier kan afsluiten.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel is gemaakt door CDA Huizen. De plattegrond is afkomstig van Google Maps.