Jongeren aan het werk of een diploma

CDA Huizen

Tijdens het werkbezoek van de Gemeenteraad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren gebracht om vrijwilligers in te zetten om jongeren zonder diploma of een baan te steunen om wel een baan of diploma te krijgen. Naar de mening van de CDA-fractie een geweldige kans om de ervaring van mensen die al een plek hebben op de arbeidsmarkt, in te zetten voor diegenen die moeite hebben om die plek te vinden en te krijgen.

De inzet van vrijwilligers vraagt wel om loslaten en vertrouwen. Je hebt er tenslotte als gemeente minder grip op, vrijwilligerswerk is veel werk naar “eigen”’ inzicht, gebaseerd op ervaring en minder volgens protocollen. Deze stap moeten we durven zetten en uiteraard bekijken hoe dit verloopt.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten CCO 1.0.