De grote vragen van deze tijd

CDA Huizen

De grote vragen van deze tijd
zijn per definitie grensoverschrijdend.
Denk aan het klimaat, het migratie-vraagstuk en innovatie.
Dat kunnen we niet alleen
Dat zijn opgaven voor de hele wereld,
en daarmee ook voor ons.
Daarom trekken wij ons niet terug achter de dijken.
Integendeel.
Wij klimmen op de duinen om uit te zien over de zee.
We bouwen coalities en werken samen. In Europa en de NAVO.

Onze eerste opdracht is de basis op orde brengen.
Door goed te regelen wat echt belangrijk is
en te repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten: Een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid.
Dat zijn geen buitensporige wensen.
Het is de ondergrens,
Als we het huis op orde hebben, pakken we door:
om de Nederlandse belofte te herstellen.
De belofte dat wie zich daarvoor inzet,
daar ook voor zal worden beloond.
Een belofte die ons allemaal verbindt.
Daarom wil het CDA er voor iedereen zijn.
Voor alle Nederlanders.
Voor de huidige en de volgende generatie.
Voor stad en platteland.
Voor jong & oud.

Voor alle kleuren en alle uithoeken van het land.
Bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf:
de samenleving waar we allemaal deel van uit maken.
Als vrijwilliger, als mantelzorger, als buurtvader of voorleesmoeder.
Dat is samenleven!
Dat is de kern van onze CDA-visie op mensen
die met elkaar een gemeenschap vormen.
Niet de markt, niet de overheid,
maar de samenleving stelt ons de vraag:
wat geef jij,
wat geef ik,
wat geven wij allen terug aan dit geweldig mooie land,
waar zovelen van ons alles aan te danken hebben.