Wat kun jij doen bij geweld tegen vrouwen?

CDA Huizen

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wij vragen aandacht voor het voorkomen van seksueel en huiselijk geweld tegen vrouwen. Het probleem is groot, in Nederland is één op de vijf vrouwen is slachtoffer van verkrachting, ruim 50% slachtoffer van ongewenste intimiteit. Vorig jaar waren 1,2 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld, de meeste slachtoffers zijn vrouw. In Nederland heeft justitie minister Ferd Grapperhaus in 2020 de wetgeving op dit gebied gemoderniseerd.

Wist je dat je seksueel ongewenst gedrag en huiselijk geweld kunt voorkomen: praat erover en zoek hulp te zoeken voor jezelf en voor de dader? Bel 0800-2000 voor een veilig thuis. En bel in acute situaties altijd 112!

Ook als omstander kun je ervoor zorgen dat seksueel ongewenst gedrag en huiselijk geweld stopt, soms door te bellen met veilig thuis (0800-2000), maar soms gewoon al door er tegen te protesteren.

  1. Wist jij dat 19% van de vrouwen en 3% van de mannen in hun leven seks (penetratie van hun lichaam) heeft gehad zonder hun toestemming, en dat we dit in Nederland en wereldwijd niet mogen accepteren. Wederzijdse instemming zorgt ervoor dat seks altijd vrijwillig en gelijkwaardig is met respect voor elkaar!
  2. Wist jij dat je hier zelf op moet letten door altijd expliciet en steeds opnieuw te vragen of iemand wel seks met je wil hebben? Geen duidelijk antwoord betekent: “Nee!” En dan dus stoppen! Je relatie blijft dan respectvol en fijn!
  3. Naast seksueel geweld is er ook vaak sprake van huiselijk geweld: vorig jaar waren 1,2 miljoen mensen slachtoffer en voor 2/3 deel van deze groep betreft dit structureel geweld en houdt het niet vanzelf op.
  4. Wist je dat je seksueel ongewenst gedrag en huiselijk geweld kunt voorkomen door erover te praten en hulp te zoeken voor jezelf en voor de dader? Bel 0800-2000 voor een veilig thuis. En bel in acute situaties altijd 112!
  5. Ook als omstander kun je ervoor zorgen dat seksueel ongewenst gedrag en huiselijk geweld stopt, soms door te bellen met veilig thuis (0800-2000), maar soms alleen door er tegen te protesteren. Dat begint al met ogenschijnlijk kleine dingen zoals ‘seksueel’ pesten in een groep. Blijf dan niet stil maar stel het aan de kaak!