Consument bepaalt kwaliteit van de markt

CDA Huizen

Op initiatief van het CDA is in de raadsvergadering van 14 februari een amendement aangenomen door de coalitie om de consument het voor het zeggen te houden op de Huizer zaterdagmarkt als het gaat om de kwaliteit van de marktkoopman.

Op tafel lag een voorstel van het college om met behulp van een selectiecommissie de kwaliteit van nieuwe koopmannen te beoordelen. Met behulp van een sollicitatieprocedure was het de bedoeling om een nieuwe koopman te selecteren wanneer een plek vrij was gekomen door het vertrek van een koopman.

Naar de mening van het CDA is dat geen goed voorstel. De commissie levert altijd subjectief werk en het aanwijzen van de één, leidt tot het afwijzen van de ander en dus tot gedoe. De consument bepaalt, volgens het CDA, zelf wat kwalitatief goed is of niet. De ene consument vindt het nu eenmaal prima om te winkelen onder de TL-balken van de Zeeman, de ander wil eerst een cappuccino voordat hij een paar sokken koopt. Voor de markt is dat niet anders.

Met het amendement van het CDA blijft de bestaande situatie intact. Als er een plek vrij komt op de markt, is degene bovenaan de wachtlijst als eerste aan de beurt om de gunst van de consument te winnen.

Meer informatie: rutgerrebel@cdahuizen.nl