CDA blij met stopzetten opnames SBS6 op regionale ambulances

CDA Huizen

In december stelde het CDA vragen over de TV-opnames voor het SBS6 programma Trauma Centrum bij de ambulancedienst Gooi en Vechtstreek. Het College van B&W stelde de raad toen gerust: producent I Care is een betrouwbare en zorgvuldige organisatie. Een paar dagen na de raadsvergadering berichtte de Gooi en Eemlander over onze vragen en per kerende post meldde zich een boze mevrouw. Volgens haar ging het er helemaal niet zo zorgvuldig aan toe bij het maken van de TV-opnames. Haar bericht was voor ons aanleiding om opnieuw vragen te stellen.

Opmerkelijk was de uitspraak van directeur Ton begin januari: “Ik had van tevoren niet gedacht dat er zoveel toestanden over zouden ontstaan’’. Het CDA vindt het ergerniswekkend dat de heer Ton over ‘toestanden’ spreekt, terwijl het om een serieuze klacht van een burger gaat. Uit zijn opmerkingen blijkt totaal geen begrip voor de boosheid van deze mevrouw. Hij zou er beter aan hebben gedaan zich in de pers terughoudend op te stellen, want de besluitvorming en de communicatie bij de RAV maken een ronduit amateuristische indruk. Uit het feit dat de TV-opnames zijn stopgezet kan worden afgeleid dat de werkwijze in de praktijk minder zorgvuldig  is verlopen dan in het protocol is vastgelegd en dat de RAV hieruit lering heeft getrokken.

Het CDA heeft van meet af aan het doel gehad om de TV-opnames te stoppen en dat is gebeurd. Daar ging het mevrouw om en daar ging het ons om. Wij zijn erg blij met dit resultaat!

Meer informatie: keesdekok@cdahuizen.nl