CDA stemt in met aankoop krachtcentrale BNI

CDA Huizen

Het CDA heeft op donderdag 14 februari ingestemd met een belangrijke stap die de Havenstraat langs de zijde van de BNI een veel betere aanblik moet gaan geven. Een strook langs de Havenstraat wordt aangekocht, evenals de oude krachtcentrale van BNI.

Het CDA heeft bij het instemmen wel benadrukt dat wij niet willen dat de gemeente gaat bijdragen in de (eventueel toekomstige) exploitatie van de krachtcentrale. Die verplaatsingsbijdrage van 8 ton is het en blijft het! Daarnaast hebben wij expliciet de toezegging gevraagd en ontvangen, dat het bedrag binnen het budget infrastructuur wegen wordt geoormerkt en alléén zal worden gebruikt voor de reconstructie van de Havenstraat ter hoogte van het BNI-terrein.

Meer informatie: jaapvanas@cdahuizen.nl