Concept verkiezingsprogramma CDA Huizen online

CDA Huizen

ALLEEN SAMEN WERKT is de titel van het concept-verkiezingsprogramma van het CDA afdeling Huizen voor de raadsperiode 2006 – 2010. Het bestuur heeft dit concept op 14 oktober 2005 aan de leden aangeboden. Het definitieve verkiezingsprogramma wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 10 november a.s. vastgesteld.

Het bestuur stelt zowel leden als niet-leden in de gelegenheid amendementen op dit concept-verkiezingsprogramma in te dienen. Evt. amendementen dient u vóór 31 oktober 2005 schriftelijk en ondertekend in te dienen bij dhr. A. Verkaik (Vossestaart 32, 1273 TS HUIZEN), secretaris van het bestuur.

Download het concept verkiezingsprogramma

Middels onderstaande link kunt u het concept verkiezingsprogramma downloaden.