CDA Huizen stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

CDA Huizen

Meer werkgelegenheid, uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum, betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en een goede samenwerking tussen politiek en maatschappelijke organisaties voor instandhouding van een sterk sociaal beleid. Dat zijn enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006. Donderdagavond 10 november heeft de Algemene Ledenvergadering van de plaatselijke afdeling ingestemd met de definitieve versie van het programma ‘Alleen samen werkt’, waarmee het CDA Huizen de volgende raadsperiode ingaat. Bovendien werd de lijst met kandidaat-raadsleden voor de periode 2006-2010 vastgesteld.

Lijsttrekker Janny Bakker is ervan overtuigd dat het verkiezingsprogramma ‘Alleen samen werkt’ een goede basis biedt voor de verkiezingen op 7 maart 2006 én voor de raadsperiode 2006 – 2010: “Met recht kan worden gezegd dat het programma s