CDA stelt vragen naar aanleiding van dreigende ontslagen bij Vivium

CDA Huizen

Aan het begin van de raadsvergadering afgelopen donderdag heeft Kees de Kok namens de CDA-fractie vragen gesteld aan het College. Volgens de Gooi en Eemlander van 26 juni 2013 is zorgaanbieder Vivium van plan om 125 medewerkers in de thuiszorg te ontslaan, tenzij zij een lager loon accepteren.

Wethouder Janny Bakker bevestigde dat Vivium bezig is met een reorganisatie die de thuiszorgmedewerkers van Vivium raakt. Kees de Kok wilde weten hoe het beleid van Vivium zich verhoudt tot het WMO-beleid in Huizen, de vastgestelde tarieven en de gevolgde aanbestedingsprocedure in 2012. Janny Bakker was daar heel duidelijk over. De gemeente Huizen houdt Vivium en alle andere zorgaanbieders aan het afgesloten contract. De gemeente zal de uitvoering ook controleren en zo nodig handhavend optreden. Verder benadrukte Janny Bakker dat het beleid van Vivium geen gevolgen heeft voor de inwoners die een beroep doen op de WMO. Zij krijgen wat zij echt nodig hebben. Volgens haar zijn aanvullende maatregelen dan ook niet nodig.

De CDA-fractie is blij met de duidelijke antwoorden van de wethouder. Het Huizer WMO-beleid is immers een voorbeeld voor heel Nederland.  Wij zijn ook blij dat er geen concurrentie op prijs nodig is en dat zorgaanbieders hun thuiszorgmedewerkers een fair loon kunnen bieden. De afgesproken tarieven gelden namelijk voor alle zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen en moeten zich onderscheiden op kwaliteit. Dat is in het belang van alle inwoners van Huizen.