Fietsnota

CDA Huizen

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 4 juli ingestemd met de eerste fietsnota van onze gemeente en € 50.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van fietsinfrastructuur rond het busstation. Deze € 50.000 komt bovenop de € 200.000,- die door het CDA al gereserveerd is voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur bij de behandeling van de voorjaarsnota.

In de fietsnota zijn ca. twintig voorstellen opgenomen om het fietsgebruik in Huizen te bevorderen.  Dit is ook noodzakelijk omdat slechts 20 procent van de ritten binnen ons dorp per fiets wordt afgelegd terwijl dit landelijk 26 procent is.

De fiets is een milieuvriendelijk vervoermiddel, bevordert de gezondheid en een parkeerplaats voor een fiets is een goedkope voorziening in vergelijking met een parkeerplaats (kelder) voor een auto.

De CDA fractie vindt daarom dat het aandeel van de fiets in de afgelegde ritten binnen het dorp omhoog moet en is ervan overtuigd dat dit kan door de aanleg van goede fietsvoorzieningen en top fietsinfrastructuur. Hiermee worden inwoners verleid om de fiets te pakken in plaats van de auto.

Voor alle plannen uit de fietsnota is echter nog beperkt budget gereserveerd. Het college heeft voorgesteld om als eerste stap, € 50.000,- te investeren in de fietsinfrastructuur rond het busstation. Het CDA heeft daarmee ingestemd en heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota, 27 juni jl, een tweede stap gezet door € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg en/of verbetering van bestaande fietsverbindingen. Bij de behandeling van de begroting 2014 in oktober zal duidelijk worden waar deze 2 ton exact aan besteed wordt.