CDA overhandigt verkiezingsfolder in eenvoudige, begrijpelijke taal aan LFB

CDA Huizen

Overhandiging verkiezingsfolder in begrijpelijke taal aan LFP.
Overhandiging verkiezingsfolder in begrijpelijke taal aan LFB.

Een speciale verkiezingsfolder van het CDA Huizen in eenvoudige, begrijpelijke taal. De LFB, een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking, is er erg enthousiast over. Op woensdag 5 maart jl. heeft Kees de Kok namens het CDA Huizen de folder aangeboden aan belangenbehartiger Eelco Hosman uit Huizen, die het initiatief kan waarderen: “Als een politieke partij zo’n folder maakt, is dat niet alleen fijn voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor anderen. Er zijn veel mensen die graag gebruik maken van zo’n folder in begrijpelijke taal.”

In het gesprek dat de LFB-belangenbehartigers met Kees de Kok voerden, bleek hoe belangrijk het is om zo’n folder te hebben. Verkiezingsprogramma’s zijn vaak te lang. Bovendien worden er veel moeilijke woorden gebruikt. Dat maakt het onnodig lastig voor mensen met een verstandelijke beperking om een goede keuze te maken. Een folder in begrijpelijke taal maakt dat juist gemakkelijker. En dat is belangrijk, want mensen met een verstandelijke beperking willen graag gebruik maken van hun stemrecht. In de folder van het CDA staat ondermeer uitleg over de gemeenteraad en de verkiezingen: “De burgemeester en de wethouders regelen dat alles goed gaat in Huizen. In de gemeenteraad moeten de burgemeesters en de wethouders vertellen wat ze doen. Er zijn 27 mensen lid van de gemeenteraad. Op 19 maart 2014 worden er nieuwe mensen voor de gemeenteraad gekozen”.

Eenvoudige voorbeelden in deze folder

Kees de Kok licht aan de hand van twee voorbeelden toe op welke wijze hij de soms ingewikkelde teksten uit het verkiezingsprogramma begrijpelijk heeft willen maken. In het verkiezingsprogramma van het CDA Huizen staat bijvoorbeeld: “De vraaggestuurde aanpak, waarbij mensen zelf bepalen welke ondersteuning zij nodig hebben en daarop ook zelf regie houden, wordt voortgezet”. In de folder staat: “Ik wil dat jij kunt meedenken en meebeslissen bij de hulp die je nodig hebt. Ik wil dat er goed naar jou wordt geluisterd”. Een tweede voorbeeld gaat over de kinderboerderij. In het verkiezingsprogramma staat: “Dieren vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Voorlichting over het omgaan met dieren is van groot belang. De gemeente investeert in dit verband o.a. in de modernisering en uitbreiding van de kinderboerderij in het Stadspark.” In begrijpelijke taal heb ik dit als volgt opgeschreven: “De kinderboerderij is leuk voor iedereen. Maar het gebouw is te klein en in de winter is het er koud. Daarom wil ik dat de kinderboerderij een nieuw gebouw krijgt”.

Belangenbehartigers van LFB zijn blij met dit initiatief

De belangenbehartigers van de LFB zijn erg blij met dit initiatief van het CDA in Huizen. Zij hopen dat de andere partijen de volgende keer ook een folder in begrijpelijke taal zullen maken, want:  “Goed voorbeeld, doet goed volgen”.

Download de folder