CDA Huizen: dit jaar start aanleg zesde baan Skiclub Wolfskamer

CDA Huizen

Om Skiclub Wolfskamer nog dit jaar te kunnen laten beginnen met de aanleg van hun zesde skibaan, heeft het CDA, samen met VVD, PvdA en LH afgelopen donderdag initiatief genomen om voor de skiclub een renteloze lening beschikbaar te stellen. In de raadsvergadering van 14 februari 2013 was naar uitvoerig gesproken over de plannen van de skiclub om een zesde baan te realiseren.

Kern van de discussie was het al dan niet treffen van maatregelen teneinde schone grond te kunnen waarborgen. De ingediende en aangenomen motie van VVD, PvdA, LH, GL en CDA droeg het college o.a. op vast te houden aan de wens om voor de 6e baan alleen met schone grond te willen werken en een onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de grond onder de banen 1 t/m 5. Op dit moment is het wachten op de uitkomst van dit onderzoek; maar de skiclub wil daarbij niet met de armen over elkaar blijven zitten. De wens voor een zesde baan is nog steeds aanwezig bij de skiclub, maar twee factoren dreigen roet in het eten te gooien:

  1. De extra benodigde financiële middelen als gevolg van de vereiste schone grond;
  2. De tijdsplanning.

Extra financiële middelen

De eis van de gemeente om de 6e baan alleen met schone grond te mogen realiseren, zadelt de skiclub met een onvoorziene financiële last op van Euro 264.000. Heel veel geld, dat de skiclub niet beschikbaar heeft en ook niet zo maar kan lenen. Wel heeft de club aangegeven jaarlijks ca. Euro 10.000 extra te kunnen ophoesten, maar meer is er gewoon niet.

Tijdsplanning

Wil de club nog het komende skiseizoen kunnen beschikken over de 6e baan, dan dienen de werkzaamheden daarvoor uiterlijk 1 mei te beginnen. Wachten op de toegezegde integrale notitie waarin ook de uitkomst van het bodemonderzoek naar de overige banen aan de orde komt en het vervolgens bespreken van deze notitie in de commissievergadering van 10 april en de raadsvergadering van 25 april brengt de uiterste datum van 1 mei in gevaar.

De CDA-fractie vindt dit niet wenselijk. In de vorige raadsvergadering liet de VVD ook al weten te hopen dat de opgelopen vertraging weer kan worden ingehaald. En daarom willen deze partijen, CDA en VVD, samen met PvdA en LH de Skiclub Wolfkamer de helpende hand bieden. Om de skiclub te helpen de eis van schone grond op de 6e baan te kunnen invullen, stellen de fracties van CDA, VVD, PvdA en LH voor de club een renteloze lening beschikbaar te stellen van Euro 260.000, af te lossen in 25 jaar.

En omdat we het belangrijk vinden dat die 6e baan nog komend seizoen in gebruik kan worden genomen, stellen we voor dit vanavond al te besluiten, mits de uitkomst van het bodemonderzoek één en ander niet in de weg staat. Hiermee verkrijgt de skiclub zekerheid en kan zij aan de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Volledigheidshalve merken wij bij dit alles op dat we, alvorens met dit voorstel te komen, ook onderzoek hebben gedaan naar de financiële situatie van de skiclub aan de hand van de laatste 2 jaarrekeningen. Deze cijfers geven een positief beeld: de skiclub draait een goede exploitatie en is financieel gezond; er zijn geen gelieerde stichtingen en / of verenigingen waar commerciële activiteiten plaatsvinden welke de skiclub financieel gewin opleveren.

Trots

De CDA-fractie is trots op het feit dat de gemeente Huizen beschikt over deze skiclub, de grootste sportclub van ons dorp. Mede door de regionale aantrekkingskracht is zij van toegevoegde waarde voor onze gemeente. Maar nog belangrijker vinden wij de maatschappelijke functie die de skiclub vervult door de mogelijkheden die zij biedt voor de gehandicaptensport. Een 6e baan erbij geeft nóg meer mogelijkheden deze gehandicaptensport te promoten. Dat verdient onze steun, en daarom helpen wij de club graag haar sportieve ambities te verwezenlijken! De CDA-fractie wenst de skiclub bij al haar activiteiten veel succes!