CDA Huizen wil de Blaricummer Bijvanck bij Huizen

CDA Huizen

Het CDA maakt zich grote zorgen over het feit dat de provincie Noord-Holland tot nu toe onvoldoende aandacht heeft voor het unanieme standpunt van de Raad van Huizen om de Blaricummer Bijvanck (en de nog te bebouwen Blarciummermeent) bij de regionale herindeling aan Huizen toe te wijzen. Het CDA is van mening dat de drie BEL-gemeenten prima kunnen samenwerken, ook zonder de Bijvanck.

In een brief aan de twee Gedeputeerden van het CDA, dhr. Hans Schipper en mw. Rinske Kruisinga, worden de argumenten nog eens duidelijk op een rij gezet. Het CDA Huizen wil een logische grens trekken, om een einde te maken aan de situatie dat de gemeentegrens in de Bijvanck dwars over percelen van sommige inwoners heen loopt. Van veel groter belang is echter het feit dat de inwoners van de Blaricummer Bijvanck in feite volledig georiënteerd zijn op het Huizer voorzieningenniveau, dat gebaseerd is op 50.000 inwoners. Vanwege de vergrijzing zal het inwoneraantal van Huizen in de toekomst echter kleiner worden (nu nog 42.000 inwoners) en kan het bestaande voorzieningenniveau ter discussie komen te staan. Niet alleen de inwoners van Huizen, maar ook de inwoners van de Blaricummer Bijvanck zullen daarvan de negatieve gevolgen ondervinden.

Ook als blijkt dat het bij het toewijzen van de Blaricummer Bijvanck aan Huizen niet om een grenscorrectie gaat, maar om een herindeling, hoeft dit voor de samenwerking van Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) geen onomkeerbare gevolgen te hebben. Immers, ook met een kleiner Blaricum kan de in gang gezette BEL-samenwerking worden voortgezet.

Het argument dat de Eerste Kamer in 1986 anders beslist heeft, mag volgens het CDA al helemaal geen rol meer spelen. De Tweede Kamer is indertijd op inhoudelijke gronden wél akkoord gegaan met de grenscorrectie en de argumenten – die toen al discutabel waren – zijn nu volstrekt niet meer aan de orde. Bovendien bevindt de regio, dankzij de inzet vanuit de provincie, zich nu in een situatie waarin alle opties m.b.t. herindeling weer open staan.

De Gedeputeerde Staten (GS) zullen binnenkort weer een stap zetten in de besluitvorming over de gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek. De fractie en het bestuur van het CDA in Huizen hebben daarom een klemmend beroep gedaan op de eigen vertegenwoordigers binnen de provincie om rekening te houden met de wens van Huizen over de Blaricummer Bijvanck. Zij hebben Gedeputeerden Hans Schipper en Rinske Kruisinga gevraagd om in ieder geval geen beslissing te nemen over de BEL-samenwerking voorzover daar ook de Blaricummer Bijvanck bij betrokken is. Besluiten van de provincie dienen namelijk gebaseerd dienen te zijn op een breed draagvlak van onderaf. Het CDA heeft haar vertrouwen uitgesproken dat GS bij de gemeentelijke herindeling óók de belangen van de burgers van Huizen serieus nemen.