Grote veranderingen bij De Trappenberg

CDA Huizen

De fusie tussen het revalidatiecentrum De Trappenberg in Huizen en het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum zal op den duur ingrijpende gevolgen hebben. Het is namelijk de bedoeling dat het revalidatiecentrum over vijf jaar verhuist. In Hilversum zal dan naast het ziekenhuis een modern revalidatiecentrum in gebruik genomen worden. Ook de mytylschool zal naar Hilversum verhuizen. De plannen hiervoor worden op dit moment ontwikkeld onder leiding van Bodes de Vries, bouwdirecteur van de fusieorganisatie. Deze informatie kreeg de CDA-fractie te horen tijdens een werkbezoek aan De Trappenberg.

Namens de Raad van Bestuur heeft dhr. Sjoerd Vegter de CDA-delegatie ook een rondleiding gegeven over het terrein van De Trappenberg, waar verder nog een logeerhuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen van de stichting Sherpa en het kinderdagverblijf De Wipneus gevestigd zijn. Het aantal verkeersbewegingen is als gevolg daarvan zeer intensief.

Dhr. Vegter informeerde de CDA-raadsleden over de toekomstplannen voor deze prachtige locatie tussen Crailo en de bebouwde kom van Huizen. Op dit moment heeft het gebied volgens het geldende bestemmingplan een bijzondere bestemming. Het is de bedoeling van Vegter om er in de toekomst een bestemming aan te geven die hier binnen past. Hij denkt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van zorgappartementen met bijpassende voorzieningen. De vraag hiernaar is volgens hem zeer groot. Bovendien ziet hij interessante mogelijkheden voor herinrichting van het gebied, zodat de nieuwbouw goed zal aansluiten bij de bestaande bebouwing in Crailo. Een andere gunstige ontwikkeling zal de vermindering van het aantal verkeersbewegingen zijn, waardoor het in het hele gebied voor mens en natuur veel rustiger zal worden.

De CDA-fractie was onder de indruk van de vele functies op de locatie van De Trappenberg en heeft met belangstellingkennis genomen van de plannen voor de lange termijn. Het CDA zal de planontwikkeling met veel interesse, maar wel kritisch volgen.