CDA Huizen trakteert Oranjebitter op 70e verjaardag Koningin Beatrix

CDA Huizen

Op donderdag 31 januari, de 70e verjaardag van Koningin Beatrix, trakteerde het CDA Huizen, evenals voorgaande jaren, bewoners van het Woon- en Zorgcentrum “Voor Anker” op een glaasje Oranjebitter. Een actie die door de bewoners zeer werd gewaardeerd. Tevens werd door het CDA een boek overhandigd over het leven van Koningin Beatrix.

Na een kort welkomstwoord door CDA-fractievoorzitter Bert Rebel en het zingen van twee coupletten van het volkslied werd, ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag van de koningin, een boek overhandigd aan de bewoners. Het boek werd in ontvangst genomen door de oudste aanwezige bewoner van Voor Anker, mevrouw Pot, die op 19 februari 2008 haar 100e verjaardag hoopt te vieren. Het boek zal worden opgenomen in de bibliotheekcollectie van Voor Anker, zodat alle bewoners in de gelegenheid zullen zijn het boek te bekijken.

Na deze officiële overhandiging was de tijd om te toasten op de verjaardag van de koningin: de bewoners lieten zich de oranjebitter goed smaken.

Er volgde een gezellig samenzijn welke werd afgesloten door de wens uit te spreken elkaar volgend jaar opnieuw te mogen ontmoeten op 31 januari in Voor Anker ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix.

Foto’s