CDA-fractie brengt werkbezoek aan vluchtelingenwerk Huizen

CDA Huizen

Leden van de Huizer CDA-fractie hebben op woensdag 30 januari 2008 een bezoek gebracht aan Stichting Vluchtelingenwerk Huizen. De stichting bestaat uit vrijwilligers die nieuwkomers helpen om zich in ons land te vestigen en op gang te komen in Nederland. Er komt in de eerste weken dat men zich definitief mag vestigen in Nederland ontzettend veel praktische zaken op deze mensen af, zoals inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie, inschrijven bij het CWI, het aanvragen van kinderbijslag, huurtoeslag, het zoeken van een huisarts, een apotheek, of het openen van een bankrekening. De nieuwkomers worden hierin bijgestaan door medewerkers van Vluchtelingenwerk Huizen, die tijdens het werkbezoek vol passie vertelden over hun werk. Ook gaven zij de raadsleden enkele nuttige tips mee die van pas kunnen komen bij het maken van lokaal beleid.

De CDA-fractie kreeg ondermeer te horen dat het soms beter is om vluchtelingen eerst een opleiding te laten volgen, voordat zij aan het werk worden gezet. Hierdoor hoeven zij niet meteen werk te verrichten dat eigenlijk onder hun niveau ligt, met allerhande teleurstelling en frustratie tot gevolg. Ook vraagt men aandacht voor de problemen die kunnen optreden als men eerst een huurvoorschot moet ophoesten alvorens de woning mag worden betrokken. Dit zorgt direct voor financiële problemen, omdat de uitkeringsaanvraag op dat moment nog in behandeling is en men zelf nog geen cent te besteden heeft. Een voorschot op de uitkering van de gemeente zou hiervoor een eenvoudige oplossing kunnen zijn, aldus de vrijwilligers. Ook pleit men voor een langere begeleidingstermijn dan de nu geldende periode van twee jaar. Vaak begint het verwerken van bepaalde problemen en trauma’s namelijk pas na die tijd, als men zich heeft gesetteld. De medewerkers van Stichting Vluchtelingenwerk zouden een goede signaalfunctie kunnen vervullen, is hun stellige overtuiging. “Zeker gezinnen met kinderen zouden baat kunnen hebben bij een langere begeleidingstermijn!”