CDA Huizen stelt raadsvragen over ontslagronde Vivium

CDA Huizen

Onlangs vernam de Huizer CDA-fractie via de regionale media dat zorgaanbieder Vivium van plan is om 125 medewerkers in de thuiszorg te ontslaan, tenzij zij een lager loon accepteren. Deze berichtgeving is voor de fractie van CDA Huizen reden om raadsvragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als de berichten over het dreigende ontslag kloppen, wil het CDA onder meer weten of het beleid van Vivium voor het College aanleiding is om aanvullende maatregelen te treffen. In 2012 heeft de gemeente Huizen immers een aanbestedingstraject doorlopen voor de thuiszorg, waarbij ook basis- en plustarieven zijn vastgesteld. Komende donderdagavond zal Kees de Kok aan het begin van de raadsvergadering het college hierover bevragen.