CDA Huizen start interactieve ontwikkeling verkiezingsprogramma 2006-2010

CDA Huizen

Onder het motto: “Uw mening telt bij het CDA” gaat het CDA Huizen de komende maanden actief op zoek naar meningen van Huizer ingezetenen over concrete thema’s die zij voor Huizen van belang vinden. Na de uitvoerige inventarisatie van deze thema’s zullen die worden meegegeven aan de commissie die zich bezig gaat houden met het schrijven van het CDA verkiezingsprogramma voor Huizen voor het jaar 2006-2010.

Het CDA vindt dat niet alleen de CDA leden, maar ook sympathisanten, burgers en maatschappelijke organisaties van Huizen in staat moeten worden gesteld om reeds in deze fase invloed uit te oefenen op het toekomstig beleid van het CDA in Huizen. Het toekomstig CDA verkiezingsprogramma zal steunen op een concrete vertaling van de CDA uitgangspunten naar lokale thema’s, die voor burgers en maatschappelijke organisaties in Huizen relevant zijn.

“CDA Belteam”

De individuele CDA leden in Huizen krijgen begin februari een brief, waarin wordt aangekondigd dat zij telefonisch zullen worden benaderd door een lid van het CDA belteam (leden van bestuur en fractie van het CDA Huizen, aangevuld met enkele bekende Huizer CDA-ers). Het belteam gaat gezamenlijk aan de slag en zal wensen en opvattingen van CDA leden en sympathisanten voor de toekomst van Huizen in kaart brengen.

Activering contacten vanuit werkbezoeken

De CDA fractie zal alle maatschappelijke organisaties aan wie werkbezoeken zijn afgelegd schriftelijk -en vervolgens telefonisch- benaderen. Met deze organisaties worden open interviews gehouden, die vooral gericht zullen zijn op het thema waarop de betreffende organisatie actief is. De suggesties die gedaan worden zullen schriftelijk aan het bestuur van de betreffende organisaties worden teruggekoppeld, met het verzoek om -indien gewenst- nog aanvullingen of wijzigingen door te geven. Bij de in de komende maanden nog af te leggen werkbezoeken wordt dit onderwerp direct als bespreekpunt meegenomen.

In gesprek met de Huizer bevolking

De Huizer bevolking zal worden geraadpleegd via de website van het CDA Huizen (www.cda.nl/huizen) en via directe contacten in de diverse winkelcentra. De CDA fractie is hiervoor op de volgende zaterdagen, van 10.00 uur tot 14.00 uur te vinden in de winkelcentra in Huizen:

5 februari Winkelcentrum Phohi
5 maart Winkelcentrum Kostmand
2 april Winkelcentrum Oostermeent
7 mei Winkelcentrum Holleblok
4 juni Markt Oude Raadhuisplein