CDA Huizen maakt veel los bij winkelend publiek Phohi

CDA Huizen

Onder het motto: “Uw mening telt bij het CDA” is het CDA Huizen op zaterdag 5 februari gestart met het interviewen van het winkelend publiek bij het winkelcentrum Phohi. De meeste ondervraagden bleken ook in de omgeving van het winkelscentrum te wonen en toonden zich vooral tevreden over de betrekkelijke rust in hun directe woonomgeving.

Het in stand houden van de sportvoorzieningen in Huizen wordt in de wijk rond Phohi erg belangrijk gevonden. Dat geldt ook voor het milieu. Diverse ondervraagden merkten op dat ze zich bezorgd maken over de toename van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal en dat er nog beter afval gescheiden kan worden in deze wijk.

Opvallend veel mensen, zowel jongeren als ouderen, maakten zich grote zorgen over de verruwing van de samenleving en de verslechterende mentaliteit. Veel mensen merkten op onvoldoende blauw op straat zien. “De politie komt ook niet meer als je ergens over belt”. Sommigen meenden dat de politie soms ook niet het goede voorbeeld geeft, door zelf veel te hard te rijden. Ook ziet men de politie soms gewoon doorrijden zonder iets te zeggen, terwijl mensen kleine overtredingen begaan, zoals bijvoorbeeld fietsen zonder achterlicht.

CDA-fractievoorzitter Janny Bakker-Klein is tevreden over de eerste resultaten van de enquête. “Ik merk dat de discussie over normen en waarden echt leeft onder de mensen”.

Heeft u het CDA gemist? Geen probleem. Op zaterdag 5 maart is het CDA van 10.00 uur tot 13.00 uur te vinden bij het winkelcentrum “de Kostmand”.