CDA Huizen onderschrijft “Pamflet voor een weerbare democratie”

CDA Huizen

Pamflet voor een weerbare democratie met ondersteuning CDA Huizen
Pamflet voor een weerbare democratie met ondersteuning CDA Huizen

Alle mensen die de Nederlandse rechtsstaat en de democratische waarden zijn toegedaan moeten gezamenlijk en ‘ondubbelzinnig’ een front vormen tegen radicalisering in onze samenleving. De CDA-fractie in Huizen onderschrijft het pamflet “Vrijheid is een verantwoordelijkheid: de weerbare democratie” van de CDA fractievoorzitters in de vijf grote steden.

Het pamflet spreekt zich uit tegen de aanhangers van IS(IS), die in de afgelopen weken openlijk demonstreerden voor het afschaffen van de vrije, pluriforme Nederlandse samenleving. Zij maken misbruik van de vrijheden van de Nederlandse rechtsstaat, die juist iedereen volop ruimte biedt voor gewetens- en geloofsvrijheid. Die vrijheid wordt, volgens het pamflet, beschermd door de verantwoordelijkheid haar te beschermen. “Dat vraagt om handelen, ook als dit tot lastige dillema’s leidt”.

Om de radicalisering tegen te gaan presenteert het pamflet twaalf bouwstenen voor een lokale en landelijke aanpak. Zo wordt gepleit voor een ‘top 600’-aanpak van mensen die radicaliseren of dreigen te radicaliseren, een slagvaardige strafrechtelijke aanpak en hulp aan gezinnen, waartoe radicaliserende jongeren behoren. Ook willen de fractievoorzitters landelijke regels om uitingen en symbolen van extremistische groeperingen te kunnen verbieden. Zij vragen de moslimgemeenschap bovendien om actief bij te dragen door middel van een concrete ‘contra-radicaliseringsagenda’.

Met deze gezamenlijke inzet moet voorkomen worden dat de oplopende verontwaardiging over het geweld van extremisten leidt tot een verdere stigmatisering of isolement van mensen. “We kunnen – en mogen – het onderling nog zo oneens zijn, het is nu tijd om met elkaar duidelijk te maken waar onze rechtsstaat en onze democratie voor staan. De democratie kan best tegen een stootje , maar moet ook van zich kunnen afbijten als dat nodig is”.

Pamflet weerbare democratie

Via de volgende link kan het pamflet gedownload worden: