CDAV naar waterschap Amstel, Gooi en Vecht

CDA Huizen

Bruggetje met op de achtergrond waterschap AGV
Bruggetje met op de achtergrond waterschap AGV

Een uitnodiging van het CDAV Huizen voor een bezoek aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Beste CDAV leden,

Hierbij nodig ik u namens de CDAV Huizen graag uit voor de excursie naar het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, georganiseerd door onze afdeling.

In de afgelopen maand is er in onze regio heel wat wateroverlast geweest. Kelders liepen onder water en wegen werden onbegaanbaar. Is dit een gevolg van klimaatverandering? En als dit zo is, wat doen we er dan eigenlijk aan om in de toekomst droge voeten te houden?

Vraagt u zich bij extreem wateroverlast ook wel eens af welke risico’s wij eigenlijk in onze regio lopen en hoe het waterbeheer in onze directe omgeving geregeld is?

Dan is deze excursie aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht iets voor u!

Op vrijdag 26 september van 16 tot 18 uur organiseert het CDAV in Huizen deze boeiende excursie. We worden ontvangen op het hoofdkantoor van het waterschap AGV en van Waternet, waar u kunt luisteren en kijken naar een presentatie en een film over het waterbeheer in onze regio en een ‘virtueel bezoek’ kunt brengen aan AGV/Waternet objecten. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden graag per e-mail naar a_vandekoppel@yahoo.com.

Deelname aan de excursie is gratis. Na aanmelding ontvangt u per e-mail alle relevante informatie over het adres, de tijden en het programma van de excursie.

Graag tot ziens bij deze excursie,

Met vriendelijke groet,

Alexandra van de Koppel-Lujee, voorzitter
Namens het bestuur van het CDAV Huizen