Bijdrage Rutger Rebel raad Syriëgangers

CDA Huizen

Bijdrage van Rutger Rebel tijdens raadsvergadering over Syriëgangers.
Bijdrage van Rutger Rebel tijdens raadsvergadering over Syriëgangers.

Tijdens de extra raadsvergadering van 4 september was Rutger Rebel (als vice-fractievoorzitter) namens het CDA de woordvoerder. De raadsvergadering over de syriëgangers/jihadgezinnen werd gehouden vanwege de arrestatie van 4 inwoners in Huizen en uithuisplaatsing van 6 kinderen. Hieronder de tekst zoals Rutger Rebel deze heeft voorgedragen tijdens het eerste termijn:

De afgelopen maanden zijn Nederland en de gehele westerse wereld opgeschrikt door de barbarij van IS in Syrië en Irak. Berichten over en videobeelden van massamoorden, onthoofdingen, kruisigingen en martelingen doet menigeen huiveren. Van absurd geweld, ver voorbij onze landsgrenzen , kwam IS dichterbij toen bij demonstraties in Den Haag afgelopen zomer openlijk steun werd betuigd aan deze groepering en zijn daden. Toen afgelopen zaterdag het bericht naar buiten kwam over de arrestatie van vier inwoners uit ons dorp omdat zij op het punt stonden uit te reizen naar Syrië stond IS voor veel inwoners spreekwoordelijk bij hun op de stoep.

De CDA-fractie heeft op deze gebeurtenissen uiteenlopende reacties gekregen. Van zorg, ongerustheid tot relativering. Voor al deze reacties hebben wij begrip en is aandacht vereist. Zorgen en ongerustheid omdat niemand weet of aanhangers van IS overgaan tot terroristische daden in Nederland. Hoe groot is deze groep in Nederland eigenlijk ? Wie zijn het?

De reacties van buurtbewoners en collega’s zijn opvallend. Niemand van hen heeft zien aankomen of kan het zelfs maar bevatten dat deze mensen van plan waren om in Syrië te vechten voor de IS. Hierbij past de belangrijke kanttekening dat er sprake is van verdachte personen. In ons land geldt de regel dat iedereen onschuldig is, tot het tegendeel bewezen is.

In de afgelopen dagen heeft de CDA-fractie ook moeten constateren dat de nuance in de berichtgeving soms verloren is gegaan. Een kop als “Huizen, Kalifaat van het Gooi” raakt kant nog wal. In heel ons dorp geldt de Nederlandse wet. Voor het tegendeel is geen enkele aanwijzing. Ook de besturen van beide Moskeeën laten weten het gedachte goed van IS te verwerpen.

Het is goed om deze nuance te benadrukken. Niet iedere moslim is een aanhanger van IS! Integendeel! In Huizen is gelukkig sprake van veel onderlinge verdraagzaamheid en respect. De vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting is in ons dorp voor de volle honderd procent gewaarborgd. Zorgen zijn er over de mate waarin de groeiende groep aanhangers van extremistische opvattingen zoals IS, een halt kan worden toegeroepen.

Deze zorgen zijn terecht want onze rechtstaat is het beschermen waard. Zij beoogt willekeur te voorkomen en rechtszekerheid en gelijkheid te bevorderen. Pluriformiteit, ruimte voor verschil en tolerantie zijn kernbegrippen in onze samenleving! Onze rechtstaat biedt voor iedereen de vrijheid te geloven wat hij wil en daar in het openbaar voor uit te komen zolang dit niet gepaard gaat met het oproepen tot haat jegens andersgelovigen of denkenden.

Ideologieën die onze rechtstaat omver willen werpen, willen wij geen plaats bieden en moeten bestreden worden. Rijk en gemeenten moeten daarom schouder aan schouder optrekken om ontwikkelingen in deze richting te bestrijden. Een blauwdruk voor een effectieve en sluitende aanpak bestaat echter niet. Contouren zijn er wel. De CDA-fractie heeft bijzondere waardering voor de samenwerking die er is tussen onze gemeente en het Rijk om Jihad strijders in beeld te krijgen en waar mogelijk op te treden. Specifiek wil de CDA-fractie zijn steun uitspreken voor het optreden van de Burgemeester afgelopen weekend. Hiermee is voorkomen dat inwoners van ons dorp maar ook zeer jonge kinderen zijn vertrokken naar oorlogsgebied.

Voor de komende periode vraagt de CDA-fractie de burgemeester extra aandacht te besteden aan de zorgen van onze inwoners en de kinderen van de ouders die gearresteerd zijn. Ter afronding:

 “Alles van waarde is weerloos”

De opdracht die uit deze regel volgt luidt:

 “Alles van waarde weerbaar gemaakt moet worden.”

Dit geldt in het bijzonder voor onze rechtstaat waarin pluriformiteit, ruimte voor verschil en tolerantie centraal staan. . De CDA-fractie wenst de burgemeester veel wijsheid en daadkracht in deze opdracht toe.