CDA fractie vindt verplaatsing sportvelden te duur

CDA Huizen

De CDA fractie ziet niets in de verplaatsing van sportvelden van de base- en softbalvereniging en de atletiekbaan. De kosten hiervoor zijn dermate hoog en het draagvlak onder alle betrokkenen is dermate klein, dat hiervan naar de mening van de CDA fractie moet worden afgezien. Dit is de reaktie van de CDA fractie op het voorstel van Leefbaar Huizen om het base- en softbalterrein te verplaatsen naar het volkstuinencomplex.

De CDA fractie vindt de houding van Leefbaar Huizen in dit dossier zeer constructief en stelt het op prijs dat Leefbaar Huizen actief meedenkt over de invulling van dit onderdeel van het collegeprogramma.

De CDA fractie mist echter een financiële onderbouwing van het voorstel van Leefbaar Huizen. Het uiteindelijke doel van het project is de begroting sluitend maken. De CDA fractie betwijfelt of het voorstel van Leefbaar Huizen voldoet aan deze randvoorwaarde, temeer omdat daarin ook naar de locaties Oude Haven en Lucent wordt verwezen. Deze locaties generen geen nieuwe inkomsten voor de gemeente.

Sport

De CDA fractie deelt de mening van Leefbaar Huizen dat de sport in Huizen moet worden bevorderd. Verplaatsing van de atletiekbaan naar het huidige volkstuinencomplex (voorstel van Leefbaar Huizen) vindt de CDA fractie echter kapitaalvernietiging. Op basis van het onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van het base- en softbalterrein naar de Wolfskamer constateert de CDA fractie dat ook deze kosten dermate hoog zijn, dat nauwelijks van baten sprake is. Wat de CDA fractie betreft mag het base- en softbalterrein dan ook gewoon blijven liggen waar het ligt.

Uiteraard mag wel kritisch bezien worden of de ruimte die dit terrein nu inneemt ook daadwerkelijk volledig noodzakelijk is om de activiteiten van de base en softbalvereniging te kunnen uitvoeren.

Volkstuinen

De CDA fractie wil, in tegenstelling tot Leefbaar Huizen, niet bouwen in de volkstuinen. Dat heeft het CDA in het eigen verkiezingsprogramma klip en klaar gesteld en daar wil het CDA zich ook aan houden. Het is voor de CDA fractie tijdens het werkbezoek aan de volkstuinders bovendien ook voldoende duidelijk geworden hoe belangrijk het behoud van deze locatie voor de volkstuinders is.

Inspraak

De CDA fractie steunt het voorstel van het College om het totale gebied van en rond de “Vista” nu in de inspraak te brengen om samen met direct belanghebbenden te bezien wat de mogelijkheden van woningbouw in dit gebied zijn en welke randvoorwaarden daarbij moeten worden gehanteerd. Mocht blijken dat niet de volledig benodigde opbrengst uit dit gebied kan worden behaald zijn er voldoende andere locaties nog in reserve. In dat geval moet naar de mening van de CDA fractie echter wel eerst weer naar de andere kant van Huizen worden gekeken, om de bouwlast zo evenwichtig mogelijk over het dorp te spreiden.