CDA Huizen kiest Janny Bakker tot lijsttrekker voor verkiezingen 2006

CDA Huizen

Op donderdag 30 juni is Janny Bakker-Klein door de CDA ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker voor het CDA Huizen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 gekozen. Janny Bakker is sinds 2002 lid van de gemeenteraadsfractie van het CDA en is sinds 2004 fractievoorzitter. Na een opleiding tot A-verpleegkundige en operatie-assistent en een loopbaan in de gezondheidszorg studeerde zij achtereenvolgens Nederlands Recht en Recht, Bestuur & Management aan de Universiteit van Utrecht. In haar dagelijks leven is zij thans directeur van Nierstichting Nederland. Daarnaast vervult zij diverse bestuurlijke functies in en buiten Huizen. Zij is onder meer actief voor de stichting Kerk en Vluchteling en de plaatselijke afdeling van Amnesty International. Zij was recent ook lid van een commissie van de landelijke CDA Bestuurdersvereniging die de “Handreiking gemeenteprogram 2006-2010: De Levende Gemeente” voor gemeentelijke afdelingen van het CDA schreef. Janny Bakker is getrouwd en moeder van een achtjarige zoon. Zij is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Na haar verkiezing liet Janny Bakker weten dat zij in Huizen voor het CDA grote uitdagingen ziet. Het CDA zal volgens Bakker in de komende jaren vooral de gezinnen met de “middeninkomens” in het oog moeten houden. Bakker: “Deze gezinnen vormen de ruggengraat van onze lokale samenleving en economie. Als de lasten stijgen, worden zij daar het meest door bedreigd, omdat zij nét een te hoog inkomen hebben om in aanmerking te komen voor allerlei gemeentelijke voorzieningen“. Bakker wil daarom geen verdere lastenstijging. Zij maakt zich ook zorgen over de ontwikkeling van de woonlasten als gevolg van de liberalisering van de huurprijzen. Hierover moeten volgens Bakker met de woningbouwvereniging harde afspraken worden gemaakt.

Een belangrijk speerpunt voor het CDA is het herstel van de werkgelegenheid in Huizen. Bakker: “Op dit moment kent Huizen een onacceptabel hoog aantal mensen dat geen werk heeft. We mogen die mensen niet afschrijven. Het gemeentebestuur moet alles op alles zetten om nieuwe banen in Huizen te creëren. Dat betekent in ieder geval géén woningbouw op de nog beschikbare bedrijventerreinen“.

Het CDA ziet voorts de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als een goede kans om reeds lang gekoesterde wensen met betrekking tot de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de sportverenigingen te realiseren. Bakker: “Ook waar het gaat om zorg, is de WMO een echte CDA wet. Eigen verantwoordelijkheid van burgers staat in de WMO terecht centraal, want mensen kunnen natuurlijk best veel zelf regelen. We moeten er als gemeente voor waken dat we niet betuttelend worden. Maar mensen die zorg nodig hebben en dat niet zelf kunnen regelen, moeten die zorg wél kunnen krijgen. Het geld dat beschikbaar komt voor maatschappelijke ondersteuning moet dan ook uitsluitend voor dit doel worden ingezet. Niet voor extra rotondes of lantaarnpalen. Daar moeten we ons als CDA sterk voor maken“. Bakker benadrukt dat het kenmerkend is voor het CDA om de maatschappelijke ondersteuning niet vanuit een ‘ivoren toren’ te regelen, maar daarbij vooral verantwoordelijkheid toe te delen aan de vele maatschappelijke organisaties die in Huizen actief zijn. De gemeente kan op die manier de ‘zorgzame samenleving’ ook in Huizen dichterbij brengen.

Een ander speerpunt voor het CDA is volgens Bakker de veiligheid en de leefbaarheid in Huizen. Er wordt vaak gezegd dat Huizen objectief gezien veilig is en dat het gevoel van onveiligheid dat bij burgers leeft dus niet terecht is. Bakker deelt die mening niet: “In onze samenleving zijn de normen en waarden van wat we met elkaar nog aanvaardbaar gedrag vinden aan het verschuiven geraakt. De politie treedt bij bepaalde overtredingen niet eens meer op. Maar juist dat leidt tot een gevoel van onveiligheid bij burgers. Het CDA wil daarom tenminste vier buitengewoon opsporingsambtenaren in Huizen inzetten, die op straat toezien op kleine overtredingen en die de veroorzakers van overlast ook daadwerkelijk kunnen aanpakken“.

Bakker verwacht dat in de komende jaren ook de huisvesting van ouderen en van starters in Huizen een lastig probleem zal worden. Bakker: “Ik vind dat we als politieke partij de lef moeten hebben om gewoon toe te geven dat Huizen volgebouwd is. We moeten niet iedere groene postzegel die we nog over hebben willen bebouwen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van onze gemeente. Ik geloof veel meer in doorstroming. Verouderde woningen kunnen we bijvoorbeeld vervangen door 0-tredenwoningen voor ouderen. Die ouderen laten dan weer woningen achter voor starters. Als we daar verstandig mee om gaan, dan is er in Huizen nog best veel mogelijk!