CDA fractie roept inwoners op om wensen t.a.v. verkeer via de nieuwe CDA website kenbaar te maken

CDA Huizen

Op dinsdag 22 april 2003 opende CDA wethouder Jaap Kos de nieuwe website van het CDA Huizen met een officiële openingshandeling. De nieuwe website heeft een meer eigentijdse opmaak gekregen en is gebruiksvriendelijker en sneller. Bovendien biedt deze nieuwe versie de bezoeker veel meer informatie over het CDA Huizen dan voorheen.

Verkeerscirculatieplan

Dit voorjaar komt het verkeerscirculatieplan in de commissie Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (ROW) uitvoerig op de politieke agenda. Na een bespreking van het huidige verkeerscirculatieplan kunnen alle fracties hun wensen voor aanpassingen van dit plan kenbaar maken. De CDA fractie vermoedt dat er ten aanzien van de verkeerssituatie in Huizen veel wensen en opvattingen onder de Huizer ingezeten aanwezig zijn. Met de opening van de nieuwe website start de CDA fractie dan ook tegelijkertijd met een oproep aan alle Huizer ingezetenen om hun suggesties voor verbeteringen van de verkeerssituatie via de website aan de CDA fractie kenbaar te maken.

Jong en Oud

Het CDA richt zich met de website op zowel jongeren als ouderen in Huizen. Want dat niet alleen jonge mensen gewend zijn om via Internet te communiceren bewees de Huizer ere-burger Wim Baljet. Zijn wens voor een rotonde op de kruising Nieuwe Bussummerweg – Crailoseweg maakte hij dinsdag 22 april, na de officiële openingshandeling van wethouder Jaap Kos, als eerste op de web-site van het CDA Huizen kenbaar. Hiermee is de “actie verkeerscirculatieplan” dan ook formeel van start gegaan. De CDA fractie hoopt hiermee veel grotere betrokkenheid van Huizer ingezetenen bij de politieke besluitvorming over het verkeer in Huizen te realiseren.

Aanmoedigingsprijs

Omdat het CDA veel waarde hecht aan intensief contact met inwoners van Huizen is er voor iedere 25e bezoeker van de CDA website een speciale “aanmoedigingsprijs”. De bezoekers dienen daarvoor uiteraard een e-mailadres achter te laten. Geheel in de stijl van de “actie verkeerscirculatieplan”, is als aanmoedigingsprijs gekozen voor het boekje “Gooise Meentenroute”, met daarin een beschrijving van een prachtige fietsroute door het Gooi.