CDA fractie bezoekt Tramontano

CDA Huizen

Voor jongeren zijn drie dingen belangrijk: Serieus genomen worden, Aandacht en Structuur. “SAS” noemt Marcelino Thuis, jongerenwerker bij Tramontano, dit in het kort. “Maar als je het aan jongeren zelf vraagt zeggen ze natuurlijk iets anders” grapt hij er dadelijk achteraan. “Dan willen ze een disco, een bioscoop en voldoende hangplekken”. Wat willen jongeren in Huizen anno 2003? Waar loopt het jongerenwerk in Huizen tegenaan? En wat zou de politiek voor jongeren kunnen betekenen? Dat waren de vragen waar de CDA fractie samen met Marcelino Thuis tijdens het werkbezoek van het CDA aan jongerencentrum Tramontano antwoorden op probeerde te vinden.

Het werkbezoek van de CDA fractie op donderdagavond 11 september was door Tramontano goed voorbereid. Na een korte kennismaking wordt de videofilm “Wat je zegt moet je doen” vertoond. Marcelino Thuis benadrukt dat de titel van de film niet zomaar is gekozen. Jongeren hebben een enorme hekel aan loze beloften. Daar moet ook de politiek zich van bewust zijn.

De film is bedoeld om de CDA fractie een beeld te geven van de vele activiteiten die door Tramontano voor de Huizer jeugd worden georganiseerd. En dat is beslist niet alleen maar disco en harde muziek. Tramontano organiseert bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding en een Marokkaanse meidenmiddag. Maar jongeren kunnen er ook terecht om zomaar wat te kletsen of te computeren.

Veiligheid

Door de politiek is bedacht dat de thema’s “leefbaarheid” en “veiligheid” binnen Tramontano veel aandacht moeten krijgen. “Maar jongeren stemmen met hun voeten”, weet Marcelino Thuis. “Als we een programma bieden dat hen niet aanspreekt, dan blijven ze gewoon weg”.

Met name het thema “veiligheid” vormt een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het werkbezoek. Tramontano vindt het heel belangrijk dat jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien en wil daar zelf ook een bijdrage aan leveren. In Tramontano mogen jongeren met agressief gedrag niet naar binnen. Ook mag in Tramontano niet worden geblowd en sinds kort zelfs ook niet meer worden gerookt. Dat laatste heeft ook wel nadelen. Sommige jongeren komen om die reden niet meer naar Tramontano toe en verdwijnen voor het jongerenwerk dus uit het zicht. Daarom is Marcelino Thuis ook blij met de straatgroepwerker die recent voor 16 uur per week is aangesteld. Die gaat nu zelf naar de jongeren toe.

Onveiligheid

Er zijn in Huizen echter ook jongeren die zélf bijdragen aan een gevoel van (on)veiligheid. Marcelino Thuis weet dat het maar om een kleine groep gaat van minder dan 5% van de Huizer jeugd. Hij vindt het jammer dat zoveel aandacht wordt besteed aan deze groep, terwijl er zoveel jongeren zijn die van goede wil zijn en zich inzetten voor school, sportclubs en vrijwilligerswerk. Tramontano richt zich de laatste jaren vooral op deze groep jongeren. Preventie is daarbij een belangrijk doel: zorgen dat deze jongeren niet door jongeren met slechte bedoelingen worden meegezogen. Het feit dat hij de 5% jongeren met minder goede bedoelingen nu vaker links laat liggen wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Er is daarom soms ook wel eens een steen door de ruit gegaan of een bedreiging geuit aan zijn privé adres. Hij merkt dat jongeren de laatste jaren steeds individualistischer zijn geworden. Waarden en normen zijn volgens hem juist nu ook heel belangrijk in het jongerenwerk en daar wordt in Tramontano flink in geïnvesteerd.

Waarden en normen

Op de vraag wat het CDA voor het jongerenwerk zou kunnen betekenen is de eerste reaktie van Marcelino Thuis: “investeer in kwaliteit van het jongerenwerk”. Ons werk is soms echt een “hondenbaan” en wordt ook nog eens slecht betaald. De eisen die aan jongerenwerk worden gesteld worden steeds hoger, maar jongerenwerkers worden steeds jonger en lager geschoold. Het imago van het jongerenwerk is nog steeds niet goed en bovendien wordt het werk onveiliger.

De door het CDA bepleite maatschappelijke stage, eventueel in combinatie met gesprekken met jongeren over waarden en normen, waarbij ook opvoeders (zowel de ouders als de scholen) worden betrokken, spreekt hem erg aan. Vanuit Tramontano zal hieraan zeker medewerking worden verleend.