Minister Maria Van der Hoeven op 19 mei in Huizen in het Erfgooierscollege

CDA Huizen

Op maandagavond 19 mei a.s. houdt het CDA Huizen de voorjaarsledenvergadering in de christelijke scholengemeenschap het Erfgooierscollege, Graaf Wichman 175 te Huizen. Na een huishoudelijk gedeelte dat begint om 19.30 uur en eindigt om 20.00 uur, zal om 20.15 uur het openbare gedeelte van de avond aanvangen.

Demissionair Minister van Onderwijs Maria Van der Hoeven zal spreken over de actuele politiek en de kabinetsformatie en over het Onderwijs in het bijzonder en dan met name over het Waarde(n)vol Onderwijs. Belangstellenden zijn die avond van harte welkom.

Het CDA is voor een Waarde(n)vol onderwijs

In het recente CDA verkiezingsprogramma heeft het CDA een duidelijk onderwijsbeleid geformuleerd.

Onderwijs is van groot belang voor ‘Nederland – kennisland’. Toch werkt een leraar niet alleen maar aan kennisoverdracht. Een leraar vervult ook de belangrijke rol van cultuurdrager. Hij of zij vormt de leerling door de overdracht van waarden en normen. Het CDA wil leraren niet zien als maatschappelijk werkers, maar het wil wel inspelen op de door leraren gevoelde verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun leerlingen. Dat betekent goede afstemming tussen scholen, jeugdzorg, maatschappelijk werk en soms ook politie of justitie. Daarom wil het CDA schoolmaatschappelijk werk in de school. En de politie dicht bij de school. Voorkomen is beter dan straffen. Een goed onderwijsklimaat op school wordt bepaald door de schoolleiding en leraren. Geef scholen de ruimte en betrek de ouders daarbij. Er moet meer speciale aandacht komen voor waarden en normen, de Nederlandse cultuur en diverse politieke stromingen.

Onderwijs op maat! Het CDA is voor kleinere scholen en kleinere klassen: één locatie van een basisschool mag maximaal 360 leerlingen en 18 groepen hebben. Het CDA is voor een actieve bestrijding van het tekort aan leraren. Voor vrijheid voor scholen in de besteding van hun budget voor personeel en onderhoud van hun gebouwen.

Het CDA wil ook het collegegeld betaalbaar houden. Het CDA is voor lastenmaximering van de kosten voor ouders met studerende kinderen. Talent moet altijd tot ontplooiing kunnen komen. De zogenaamde ‘selectie aan de poort’ wijzen wij af. Het CDA wil geen koppeling tussen selectie en verhoging collegegeld: student niet laten betalen voor eigen talent. In het hoger onderwijs is terughoudendheid geboden, waar het gaat om sponsoring door het bedrijfsleven.