CDA fractie op werkbezoek bij Goois Natuurreservaat

CDA Huizen

Een plattegrond van het Gooi ligt uitgespreid op de tafel. Daaromheen zitten leden van de CDA fracties van Huizen en Laren en de rentmeester van het GNR, de heer Henk Korten. Vanaf de panelen rondom hen kijken edelherten toe. Eén van de diersoorten die het GNR ooit weer in het Gooi terug hoopt te zien. Maar dat daarvoor nog heel wat moet gebeuren wordt tijdens het werkbezoek op maandag 17 november wel duidelijk. De fracties van het CDA van Huizen en Laren worden hierover uitgebreid door de heer Henk Korten geïnformeerd, in de sfeervolle ambiance van de infoschuur van het Goois Natuurreservaat. Het werkbezoek vond plaats op initiatief van het CDA Huizen.

Ecoduct

Na een introductie over het werk van het GNR volgt een diapresentatie over het ecoduct over de Naarderweg tussen Bussum en Hilversum, dat ruim 13.000 euro (30.000 gulden) kost, maar één van de noodzakelijke maatregelen is die genomen moet worden om talrijke diersoorten in het Gooi te laten overleven. Heikikkers, ringslangen, zandhagedissen, egels, boommarters, dassen, reeën en zelfs het edelhert hoopt het GNR in de toekomst weer volop in onze omgeving terug te krijgen. Onder de site www.natuurbrug.nl is alle informatie over het ecoduct te vinden.

Charme van het Gooi

Het beheer van de heide is qua natuurbeheer het duurst. Maar die heide is wel de charme van het Gooi, zeker als we dit vergelijken met de aangrenzende Utrechtse heuvelrug, waar bijna geen heidevelden meer zijn. De oppervlakte van de heide wordt tegenwoordig bepaald door het ministerie van Landbouw en voor de extra kosten van het beheer wordt ook door dit ministerie extra geld bijgedragen. Dat voorkomt lastige discussies over het wel of niet prijsgeven van onze heide.

GNR in Huizen

Natuurlijk gaat het gesprek over actuele regionale thema’s, zoals de weg die Hilversum wil langs de Erfgooiersstraat, om het mediapark bereikbaar te houden, maar die over of onder natuurgebied van GNR zou moeten gaan. En dan is er de zorg over de vervuiling in het gebied van de wasmeertjes bij Hilversum.

De Huizer CDA fractie wil vooral veel weten van ontwikkelingen in en rondom Huizen. Het probleem in onze omgeving blijkt vooral de versnippering van natuurgebieden te zijn. Het streven van GNR is om zoveel mogelijk van die kleine gebiedjes aan elkaar te koppelen, zodat de dieren die er nu leven niet uitsterven.

De voorlichting hierover aan burgers is niet altijd even helder, vindt de CDA fractie. Dat geldt ook voor allerlei beheersactiviteiten van het GNR. Zo weet bijvoorbeeld bijna niemand dat er parkeerplaatsen gemaakt worden op de Langerhuizenweg (tussen Naarderstraat en Nieuw Bussumerweg) om daarmee het wildparkeren op die weg tegen te gaan. Hoewel GNR hier zelf een verantwoordelijkheid heeft zijn de budgetten van GNR voor voorlichting aan Huizer inwoners beperkt. De CDA fractie wil dit probleem dan ook bij het College onder de aandacht brengen.