CDA fractie Huizen unaniem tegen de komst van een elektronisch casino

CDA Huizen

Na de raadpleging van de leden op donderdag 20 november jl. heeft de CDA fractie unaniem een standpunt ingenomen ten aanzien van het plan voor revitalisering van het uitgaanscentrum aan de Graaf Wichman. De CDA fractie wil die revitalisering graag, maar kan niet instemmen met één onderdeel van het plan, dat tegelijkertijd de financiële bodem onder het plan is, namelijk de komst van een elektronisch casino. De CDA fractie heeft, gezien de praktische voordelen die aan dit integrale plan kleven, begrip voor het voorstel van het College. Echter is de CDA fractie tot een andere afweging gekomen op basis van haar christen-democratische principes. Christelijke waarden (de bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken van oplossingen naar hedendaagse problemen) en een vast geloof in democratische waarden zijn belangrijke kenmerken van de christen democratie.

Christelijke waarden

Voor de CDA fractie zijn respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid sleutelwoorden bij het politieke handelen.

Onderzoeken in de jaren ’90 toonden aan dat het aantal probleemgokkers en gokverslaafden recht evenredig toenam met het aantal gokkasten. Hoe meer kasten, hoe meer gokverslaafden. Gokverslaving ontwricht gezinnen en relaties en verwoest levens van mensen. In het uiterste geval leidt gokverslaving zelfs tot zelfmoord.

Onderzoek onder gokverslaafden heeft duidelijk gemaakt dat eenzaamheid en chronische verveling in belangrijke mate bijdraagt aan de kans op gokverslaving. In de nota gezondheidsbeleid van de gemeente Huizen liegen de cijfers er niet om waar het gaat om de eenzaamheid in ons dorp. 32% van de volwassenen onder de 75 jaar voelt zich eenzaam tot zeer eenzaam. Daarnaast weten we dat de werkloosheid in Huizen in één jaar tijd met 30% is gestegen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Uit de recent vastgestelde nota m.b.t. schuldhulpverlening blijkt eveneens een enorme stijging van het aantal problematische schulden. Dit zijn allemaal factoren die het risico van gokverslaving vergroten.

De CDA fractie stemt dan ook niet in met het voorstel van het elektronisch casino in Huizen, omdat een dergelijke voorziening, gezien bovengeschetste ontwikkelingen, onherroepelijk tot een toename van het aantal gokverslaafden zal leiden.

Democratische waarden

Na het bekend worden van de plannen van het College is er in de Huizer samenleving veel gebeurd. Met name de kerken namen hier een opvallend prominente plaats bij in. Het geluid vanuit de kerken was vrijwel unaniem: geen elektronisch casino in Huizen. Er werden brieven gestuurd, gebedsdiensten georganiseerd en handtekeningenacties opgezet.

Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp organiseerden CDA fractie en CDA bestuur afgelopen donderdag een ledenraadpleging. Veel leden die daarbij niet aanwezig konden zijn reageerden van te voren per e-mail naar de fractie. Tijdens de vergadering werd bevestigd wat ook al uit de kerken en de e-mails naar voren was gekomen: een grote meerderheid van de CDA achterban wil geen elektronisch casino in Huizen.

De CDA fractie heeft goed geluisterd naar de duidelijke signalen vanuit de kerken en vanuit de eigen leden. De CDA fractie is unaniem van mening dat het de plicht is van volksvertegenwoordigers om dit overduidelijke signaal uit haar achterban over te brengen in de Raad. Democratische waarden zijn voor het CDA niet alleen theorie. Ze zijn binnen het CDA springlevend.

Hoe nu verder?

De CDA fractie heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor een mooi uitgaanscentrum in Huizen. Dat uitgaanscentrum hebben we nu, met een prachtige bibliotheek, goed lopende kleinschalige horecagelegenheden, een bioscoop en een bowlingbaan. Maar er zijn ook onderdelen die minder goed lopen en daarover is de CDA fractie net zo bezorgd als het College. Maar de CDA fractie is ook van mening dat het College nog onvoldoende de alternatieven voor die onderdelen heeft onderzocht. Daar wil de CDA fractie zich de komende maanden dan ook graag nader over laten informeren.