CDA fractie brengt werkbezoek aan Turkse gemeenschap

CDA Huizen

De CDA fractie werd afgelopen maandagavond tijdens een werkbezoek bijzonder gastvrij onthaald door vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Huizen. De CDA fractie sprak in de vergaderruimte bij de Turkse moskee met een grote delegatie van de Turkse gemeenschap, waaronder de imam (de voorganger) en het voltallige moskeebestuur. Onder het genot van koffie, koekjes en dadels werd in een open sfeer gediscussieerd over de gebeurtenissen van de afgelopen weken, de toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap, cultuur, tolerantie, integratie en de brugfunctie van religies.

Goede banden in Huizen

De Turkse gemeenschap in Huizen bestaat uit ca. 250 gezinnen. Daarvan zijn ongeveer 200 gezinnen moslim en ongeveer 50 gezinnen Armeense Christenen. Er bestaan goede onderlinge contacten, ook tussen de Turkse moslims en de Armeense gemeenschap. Ongeveer 100 gezinnen bezoeken regelmatig de Turkse moskee. Nog eens 100 gezinnen komen vooral op feestdagen, zoals bijvoorbeeld op het suikerfeest, naar de moskee.

De Turkse gemeenschap heeft ook goede banden buiten de eigen kring. Dat is het resultaat van de jarenlange investering vanuit de Turkse gemeenschap in contacten met kerken en andere geloofsgemeenschappen in Huizen en in het open stellen van de moskee voor het Huizer publiek. Ook de contacten met het gemeentebestuur zijn uitstekend. “Wij zijn geaccepteerd in Huizen” aldus woordvoerder Gencer. “Er zijn eigenlijk nooit problemen met onze gemeenschap geweest, ook niet na de recente gebeurtenissen. Onze kinderen voetballen samen met kinderen van Nederlandse afkomst en we hebben gelukkig geen signalen dat onze kinderen beïnvloed zouden worden door radicale groepen. Dat zouden we ook niet toestaan. Radicale mensen, die tegen de kerk of tegen ons geloof zijn, accepteren wij niet. Vanuit onze overkoepelende organisatie in den Haag wordt hier ook landelijk op toegezien“.

Rijkdom van culturen

Toen ik in 1964 in Nederland kwam konden we nergens aubergines kopen” vertelt één van de aanwezigen. Maar kijk nu eens hoeveel soorten groente en rijst we in de winkels hebben. Dat is toch ook de rijkdom die al die verschillende culturen in Nederland hebben meegebracht.
De Turkse gemeenschap hoopt dat Turkije zal toe treden tot de Europese gemeenschap, niet alleen vanwege het economisch belang voor Europa, maar ook omdat daarvan een positief effect wordt verwacht op de toenadering tussen de Westerse wereld en de Arabische wereld.
De imam vertelt dat al ten tijde van het Osmaanse rijk sprake was van vreedzaam samenleven van groepen mensen met een verschillende religieuze achtergrond. “Dat is wat we ook nu nastreven, niet alleen in Nederland, maar ook in Turkije. In de Turkse stad Antalya wordt nu een grote kerk geopend. Er is in Turkije ook plaats voor het Christendom. Natuurlijk zijn er verschillen, maar die zijn veel kleiner dan we vaak denken“. Een andere aanwezige grapt: “als Nederland straks onder water komt te staan, zijn jullie altijd welkom in Turkije“.

Maar dan wordt de toon van het gesprek weer serieus. “Elkaar verkeerd begrijpen is heel gemakkelijk“, aldus Gencer, “maar ik hoop dat we elkaar vragen durven stellen”. Hij wordt aangevuld door een bestuurslid: “Als iedereen een kleine stap zou zetten, bijvoorbeeld door eens aan te bellen bij een Turks gezin, dan zou men merken dat men daar met open armen wordt ontvangen”. Dat laatste is in ieder geval de conclusie van de CDA fractie over dit inspirerende werkbezoek.