CDA fractie bezoekt Huizer havens

CDA Huizen

Op maandag 10 maart j.l. bracht de CDA fractie een werkbezoek aan de Stichting Jachthaven Huizen en de Stichting Oude Haven. Van beide Stichtingen waren in totaal 7 personen aanwezig. Het werkbezoek was op verzoek van beide stichtingsbesturen vroeg (18.00 uur) gepland, zodat de leden van de CDA fractie nog bij daglicht een goed beeld konden krijgen van de situatie ter plaatse. Na een rondleiding op het winderige havengebied vond in het warme clubhuis Gooierhaven een geanimeerd gesprek plaats over tal van ontwikkelingen op de Huizer havens.

Nieuwe ligplaatsen

De Stichting Jachthaven Huizen is de exploitant van de jachthaven ’t Huizerhoofd, met in totaal 800 “natte” ligplaatsen en 120 “droge” ligplaatsen, die laatsten uitsluitend geschikt voor kleine bootjes. Pal naast de Jachthaven ’t Huizerhoofd ligt een nieuw stuk haven, waar in de toekomst zo’n 200 nieuwe ligplaatsen beschikbaar zullen komen. De Stichting Jachthaven Huizen heeft wel ideeën over de exploitatie van dit deel van de haven, dat eigendom is van de Gemeente Huizen. “Op dit moment is er bij de Stichting een wachtlijst voor 350 ligplaatsen, waarvan circa de helft wachtenden uit Huizen en de andere helft wachtenden uit overige plaatsen in het Gooi. Wij zouden deze ligplaatsen graag voor een redelijke prijs verhuren aan mensen op de wachtlijst”, aldus voorzitter Stolp.

Of de Stichting Jachthaven Huizen dit ook inderdaad mag gaan doen is echter nog helemaal niet duidelijk. “De gemeente moet in het kader van de mededingingswetgeving ook met een commerciële projectontwikkelaar praten”, aldus voorzitter Bormans van de Stichting Oude Haven. Beide besturen hebben overigens hun twijfels over de gevolgen van commerciële exploitatie van de ligplaatsen. “Er zijn minimaal 500 ligplaatsen nodig om een haven commercieel te kunnen exploiteren. Met 200 bestaande ligplaatsen in de oude Haven en 200 nieuwe ligplaatsen erbij wordt dit aantal niet gehaald. Dat betekent dat sowieso hoge tarieven moeten worden berekend en dat aanvullende eisen zullen worden gesteld.

Promotie van Huizen

Havencommissaris Brouwer vertelt met enthousiasme over de goede contacten met de watersportverenigingen. Ook met hotel Newport zijn de verhoudingen goed, zoals wel blijkt uit het “captains diner” dat Newport organiseert. “De Stichting wil graag een goed imago voor Huizen. Daarom staan we ook