Geen categorie

CDA Huizen

Keucheniushof

In de raadsvergadering van 16 maart is de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Herontwikkeling Keucheniusgebied”. Dit betekent dat we gaan eindelijk bouwen in het Keucheniusgebied! Tijdens deze collegeperiode zijn er al grote stappen gezet in het dossier Keucheniusgebied. Na zoveel jaar braakliggend terrein wordt het nu echt tijd dat er gebouwd gaat worden […]

Janny Bakker gekozen tot lid van het landelijke partijbestuur CDA

Tijdens het najaarscongres van het CDA in Alkmaar op zaterdag 8 november is de Huizer CDA wethouder Janny Bakker gekozen tot lid van het landelijke partijbestuur van het CDA. Zij moest het opnemen tegen haar collega uit Oss, wethouder René Peters, voor de bestuursfunctie ‘vrij gekozen lid sociale zaken’.  Mensen centraal Geheel in haar eigen […]