Bestemmingsplannen Bijvanck en Vierde Kwadrant

CDA Huizen

Tijdens de raadsvergadering van 28 september vroeg het college om instemming voor de bestemmingsplannen van de Bijvanck en Vierde Kwadrant. Beide bestemmingsplannen zagen er goed uit, alleen bij de bestemmingsplan van het Vierde Kwadrant had het CDA problemen met een punt!

Bestemmingplan Vierde Kwadrant

Onderzoek naar schaduw bij Erasmushof in Vierde Kwadrant Huizen

In het bestemmingsplan Vierde Kwadrant werd goedkeuring gevraagd voor dakopbouw bij de socrateshof, Erasmushof en Leonardo Da Vincihof. Tijdens de commissie vergadering Fysiek Domein kwamen bewoners van de Aristoteleslaan inspreken.  Na de inspraak zijn we op een avond bij de bewoners langs gegaan en de situatie goed bekeken. Het heeft ons doen besluiten de zienswijzen van het college rondom gelijkheidsbeginsel niet te delen.

Het vierde Kwadrant is een unieke wijk met diverse ruimtelijke elementen die per huizenblok en straten verschillen. De fractie van het CDA vindt de Socrateshof, Erasmushof en Leonardo Da Vincihof niet met elkaar te vergelijken. Daarnaast vinden wij dat de diversiteit van woningen moet blijven in het vierde kwadrant. Dit betekent zowel duurdere als goedkopere woningen.

Het ruimtelijke aspect is voor het CDA de aanleiding geweest voor een amendement. Allereerst veranderd de voorgestelde aanpassingen in ruimtelijke opzicht te veel aan het woon/leefklimaat van de omwonenden aan de Aristoteleslaan, daarnaast is het CDA van mening dat door deze wijzigingen niet door te voeren je de situatie behoud waarin iedereen zijn woning heeft gekocht.

Samen met PvdA, VVD en Dorpsbelangen Huizen hebben we een amendement ingediend om de bepleite verruiming van de bebouwingsmogelijkheden niet over te nemen. We willen de goot – en bouwhoogte overeenkomstig het thans geldende bestemmingsplan ongewijzigd laten. Blij zijn we met de steun van de PvdA, VVD en Dorpsbelangen en hiermee haalde we de meerderheid en werd onze amendement aangenomen.