“CDA Huizen kiest nooit voor Gooistad”

CDA Huizen

Overzicht van de gemeenten in het Gooi.
Overzicht van de gemeenten in het Gooi.

De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek stemt CDA Huizen tevreden. Tijdens de behandeling van het voorstel (in januari 2016) om een onderzoek te laten doen sprak Bert Rebel de woorden “Het CDA staat voor de zelfstandigheid van Huizen!” en refereerde daarbij aan de verkiezingsprogramma Betrokken en Betrouwbaar: “Huizen blijft een zelfstandige gemeente, die kiest voor intensieve samenwerking in de regio als dat nodig is vanwege betere service aan de inwoners, kwaliteit, continuïteit en/of kostenbesparing.

Gemeente Huizen scoort opnieuw goed

Huizen scoort opnieuw goed waar het gaat om haar bestuurskracht. We blijken goed in staat te zijn om de opgaven voor onze gemeente te realiseren. Daarbij zet Huizen in op zaken die echt nodig zijn voor de gemeente en haar inwoners. “Dat kenmerkt Huizen“, zo zegt het onderzoeksrapport. “Er wordt zakelijk gehandeld. Dat geeft de gemeente een zekere stabiliteit, wat ook tot uiting komt in de gezonde financiële positie en de lage woonlasten“.

Het onderzoeksrapport laat zien dat Huizen, waar het gaat om de uitgaven ten opzichte van de beleidsclusters van het gemeentefonds, vooral minder geld uitgeeft aan bestuur en algemene ondersteuning waardoor extra middelen kunnen worden toegekend aan Werk en inkomen, cultuur en ontspanning en openbare orde en veiligheid. In termen van Prijs/kwaliteitsverhoudingen scoort Huizen dus prima!

Geen politisering van regionale samenwerking

Samenwerking in de regio voor subsidies
Samenwerking in de regio voor subsidies

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de regionale bestuurskracht en daar is de uitkomst een stuk kritischer. Waar deze op het terrein van het sociaal domein goed/voldoende scoort, komt de regionale bestuurskracht in het fysiek domein niet verder dan zwak/tekortschietend.

Om te komen tot versterking van de regionale bestuurskracht willen de onderzoekers voor op korte termijn op regionaal niveau doorzettingsmacht te organiseren voor de belangrijke beslissingen op een aantal gebieden. Het advies is om vanaf 2018 over te gaan tot een versterkt bestuursmodel, waarbij gemeenteraden democratie uitoefenen via de colleges.

CDA Huizen sluit zich bij de stelling dat deze politisering van de regionale samenwerkingsverbanden niet de juiste weg is.  CDA Huizen is geen voorstander van de terugkeer van de gewestraad. Dit past ook niet bij de recente keuze voor een lichter samenwerkingsverband.

Intensivering regionale samenwerking

CDA Huizen deelt de mening van het college in Huizen om te de reacties van andere gemeenten en provincie te betrekken bij intensivering van de regionale samenwerking. Dit mede gelet op de zelfstandigheid van Huizen. CDA Huizen is bereid daarover het gesprek aan te gaan met onze bestuurlijke partners.

CDA Huizen wil dat er verder geïnvesteerd moet worden in de regionale samenwerking. In eerste instantie moet er worden gekeken naar de BEL-gemeenten. Voor deze gemeenten is er op bepaalde terreinen al samenwerking, met name in het sociaal domein. Dat deze gemeenten voor de zogenoemde PIOFAH-taken (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting) keken naar gemeente Hilversum stelde  CDA Huizen teleur. De goede ervaring met het sociaal domein zou het een logische keuze moeten zijn dat er wordt gekeken naar Huizen. Een keuze voor Hilversum is een keuze voor Gooistad!

Kijken naar gemeente Gooise Meren

Bert Rebel gaf in het debat aan dat “CDA Huizen zal zo’n keuze voor Gooistad nooit maken”.  Deze grootschalige herindeling is een risicovol experiment is, waar beter niet aan kan worden begonnen. De keuze van de BEL-gemeenten heeft CDA Huizen doen beseffen niet alleen naar die gemeenten te kijken. Er moet ook bereidheid komen te kijken naar andere regiogemeenten.

Er is een amendementsvoorstel aangenomen waar de brief naar de provincie wordt gewijzigd dat er ook gekeken moet worden naar een samenwerking met Gooise meren.