Actie ‘Ruim baan voor de fiets’ van start

CDA Huizen

De CDA-fractie trekt van 14 mei t/m 10 juni 2008 Huizen in om bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ideeën op te doen die het fietsen in Huizen nog aantrekkelijker kunnen maken.

Met de actie "Ruim baan voor de fiets!" wil de CDA-fractie ideeën opdoen op het gebied van veiligheid, fietscomfort en capaciteit van voorzieningen. Op de foto overhandigt fractievoorzitter Bert Rebel een uitnodiging aan de dhr. Koot voorzitter van de wielertoerclub Huizen, dhr. Landman voorzitter van de winkeliersvereniging Hart van Huizen en mevr. Veerman directeur van de Eben-Haëzerschool om met de fractie mee te denken over een beter fietsklimaat in Huizen. De fractie heeft alle scholen, ouderenbonden en winkelcentra in Huizen met een gelijkluidend verzoek aangeschreven.

Inwoners van Huizen worden van harte uitgenodigd om via dit formulier hun ideeë