ALV CDA Huizen op 22 mei

CDA Huizen

Graag nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadeirng van onze CDA afdeling te Huizen. Deze zal plaatsvinden:

Donderdag 22 mei 2008, aanvang 19.30. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur.
Locatie: Goede Herderkerk, piersonlaan 2

19.30 De avond begint met?het huishoudelijk deel met als agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Verslag ALV van 11 oktober 2007
  4. Jaarverslag 2007 van de afdeling
  5. Jaarrekening 2007 en begroting 2008
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Rooster van aftreden bestuursleden
  8. Advieslijst Waterschapsverkiezingen 2008
  9. Rondvraag

20.15 Pauze

20.30 Thema “Integratie, rol van religi en diversiteit

Wij organiseren deze avond mede in het kader van de CDA Partijdiscussie “Morgen begint van vandaag”, waarvan dit thema van de 10 kernthema's is. Voor de avond van 22 mei hebben wij het?CDA Tweede kamerlid mevrouw M.M. (Madeleine) van Toorenburg uitgenodigd en bereid gevonden een spreekbeurt te houden. Mevrouw van Toorenbrug is momenteel de woordvoerder van de CDA Tweede kamerfractie over het thema Integratie. Wij willen haar lezing laten volgen door een korte paneldiscussie met vertegenwoordigers van de kerk en moskeeë