Zorgdebat: Zorg voor elkaar?!

CDA Huizen

Vrijdag 20 november 2015 wordt er een zorgdebat georganiseerd door SGP/ChristenUnie met als titel: “Zorg voor elkaar!?“. De inloop is vanaf 19:30 uur en de aanvang om 20:00 uur. U bent van harte welkom in ’t Visnet aan de Ruyterstraat 7 in Huizen. Namens CDA Huizen zal wethouder Janny Bakker een presentatie geven over de kwetsbaren in onze samenleving.

Zorgdebat: Zorg voor elkaar!?

Onze verzorgingsstaat verandert in rap tempo in een participatiesamenleving. Waarin burgers en overheid, ieder vanuit hun eigen rol, elkaar kunnen versterken. Gewoon als burger je eigen verantwoordelijkheid oppakken. Doen wat je kunt. Mooi gezegd. En leuk bedacht.

Wil deze fundamentele omslag werkelijk succesvol zijn, dan moet er natuurlijk écht wat veranderen. Van ‘wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is’ naar hoe en waar kunnen wij elkaar echt ondersteunen.

Wat hebben wij daarvoor nodig? Allereerst een verandering van houding en gedrag. Als een barmhartige Samaritaan naast mensen gaan staan, naar hen omzien én hen helpen. Daarnaast  openheid, vertrouwen, enthousiasme en daadkracht. Geloven in Huizen!

Het begint allemaal met mensen die er op uit gaan, zich kwetsbaar opstellen en omzien naar anderen. Of het daarbij nu gaat om overzichtelijke korte-termijnprojecten of langdurige hulpverlening. Veel te doen dus! Cultuurveranderingen krijg je tenslotte niet door er over te praten, maar door het te doen. Iedere dag weer opnieuw.

Voorbeelden zijn de schuldhulpmaatjes: mensen helpen met hun problematische schulden. Ouderen of mantelzorgers ondersteunen. Werken aan een hospice of zorgen dat mensen die het niet betalen kunnen kleding of eten krijgen.

Wat betekent participatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, kerken en verenigingen? Of heel concreet voor u en mij? Valt er eigenlijk nog meer te doen?

Presentatie tijden zorgdebat

  • Janny Bakker, CDA wethouder Sociaal Domein Gemeente Huizen- Wat kunnen kwetsbare mensen voor ons en voor elkaar betekenen?
  • Bert Roor, docent Christelijke Hogeschool Ede diaconale en missionaire presentie – Wat de kerk kan betekenen als gemeenschap in de samenleving.
  • Nico van Splunter, coördinator Geloven in Spangen (Rotterdam) – volgens de Rotterdamse politie doen Nico van Splunter en zijn vrijwilligers in Spangen „fantastisch werk. Van Splunter is verbonden aan ”Geloven in Spangen”, dat in 2006 opgezet is in Rotterdam-Delfshaven. Van Splunter en zijn vrijwilligers spelen in het leefbaar houden van de wijk „een grote rol”, zei wijkagent Garry Werners in een radioreportage van EO Door de Week. „Niet alleen bij geldproblemen, ook bij relatieproblemen of eenzaamheid weten we Nico te vinden. Als bestaande instanties niet kunnen helpen, is er dus toch nog een instantie die je kunt benaderen en die betekenis heeft in de wijk.” ”Geloven in Spangen” bereikt op dit moment 300 tot 400 wijkbewoners.