Wopke Hoekstra: Nu Doorpakken

CDA Huizen

In zijn speech sprak lijsttrekker Wopke Hoekstra over “een Sterke & eerlijke economie, een Krachtige & duurzame samenleving en een Betrouwbare & dienstbare overheid.” Hiermee wil CDA een perspectief voor Nederland geven voor na corona!

De eerste opdracht die het CDA ziet is de basis op orde brengen. Door goed te regelen wat echt belangrijk is en te repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten:

Een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid.

Volgens Hoekstra zijn dit geen buitensporige wensen. Het is de ondergrens, Als we het huis op orde hebben, pakken we door: om de Nederlandse belofte te herstellen. De belofte dat wie zich daarvoor inzet, daar ook voor zal worden beloond. Als CDA willen een sterke en eerlijke economie die werkt voor jongeren, voor gezinnen en middeninkomens.

Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract.

Het is zo dat een sterke economie vraagt om ambitieuze investeringen. Om het land op te bouwen en klaar te maken voor de toekomst.

  • We helpen ondernemers – groot en klein – met een doorstart na de crisis. Zodat de winkels, de restaurants en het café op de hoek weer open kunnen.
  • Wij investeren in kennis, innovatie en de technologie van morgen. Om mee te doen in de wereld van robots, kunstmatige intelligentie en agrifood.
  • We starten een groot nationaal onderzoek naar de drie grote ziekten van deze tijd: kanker, Alzheimer en obesitas.
  • We leggen de lat omhoog voor beter onderwijs aan onze kinderen.
  • Om de woningnood te keren gaan we 1 miljoen woningen bouwen. Duurzaam en betaalbaar.

Als CDA willen willen we een krachtige en verantwoordelijke samenleving, waar we zorgdragen voor elkaar waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen. Een samenleving, waar het fatsoen wint van brutaliteit, en respect het antwoord is op verdeeldheid.

Wij wijken nooit voor de terreur van de georganiseerde misdaad. Wij staan pal voor bedreigde bestuurders, advocaten en journalisten, en altijd naast de slachtoffers van misdaad en geweld. Law & order is voor ons geen stoere taal, maar een bittere noodzaak en een harde strijd.

Om de misdaad terug te dringen. De ondermijning aan te pakken. En het verdienmodel van drugsbaronnen, witwassers en meelopers, failliet te verklaren.

Wopke Hoekstra – lijsttrekker CDA

Tot slot will het CDA een betrouwbare en dienstbare overheid. Die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen. Die burgers niet ziet als klanten of potentiële fraudeurs. Een overheid die haar kerntaken waarmaakt en waakt over het algemeen belang.

Dienend, beschermend en rechtvaardig. Zodat we veilig over straat kunnen. Onze kinderen leren lezen en rekenen. Iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Behulpzaam voor wie niet kan, streng voor wie niet wil.

De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie wil, daarvoor dan ook zal worden beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Samen kwamen we – stap voor stap – vooruit. Kleine ondernemers groeiden uit tot wereldleiders. En een sterke middenklasse werd de ruggengraat van onze samenleving.

Die Nederlandse belofte is sterk verbonden aan twee waarden, die diep in ons DNA verankerd liggen:

het verlangen naar vrijheid en het besef van verbondenheid; het besef dat we er samen voor staan. ‘Vrijheid begint altijd met het denken aan de ander’, Vrijheid is niet lekker doen wat je zelf wilt. Vrijheid vraagt om empathie, om het vermogen om de wereld door de ogen van een ander te zien. Want door de ogen van anderen – zie je waar hun vrijheid stokt.