Wim Zwanenburg CDA-lijsttrekker voor het waterschapsverkiezingen voor Amstel, Gooi en Vecht

CDA Huizen

De verkiezing vindt landelijk plaats in alle waterschappen tussen 13 en 25 november 2008. Op 2 december zullen de waterschappen de uitslag bekendmaken.

Het CDA zal ook meedoen aan de verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, een waterschap waarvan het gebied zich uitstrekt van Amsterdam, Amstelland, tot aan de noordgrens van de stad Utrecht, het Plassengebied en de Vechtstreek en het Gooi in het noordoosten. Het CDA vindt dat waterschappen een belangrijke rol spelen bij het oppakken van komende wateropgaven zoals de waterpeilbesluiten in de polders, de zeespiegelrijzing, klimaatverandering, bodemdaling en de kwaliteit van water.

De leden van het CDA Noord-Holland en Utrecht hebben in de gemeentelijke afdelingen gestemd over de kandidatenlijst en de uitslag daarvan in de provinciale ledenvergaderingen op 21 en 24 juni 2008 definitief bekrachtigd. Wim Zwanenburg (46) is daarbij gekozen tot lijsttrekker van het CDA voor Amstel, Gooi en Vecht. Voor het CDA was hij eerder lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en in de periode 2001-2003 was hij ook eens lid van het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Momenteel is hij ook voorzitter van de CDA-afdeling Huizen. Zwanenburg is in het dagelijks leven werkzaam in de financiële sector als vermogensbeheerder en beleggingsanalist. Jo Beltman, voorheen fractievoorzitter en lid van de gemeenteraadsfractie in Huizen, staat op plaats 8 van de kandidatenlijst. De volledige kandidatenlijst van het CDA voor de waterschapsverkiezingen worden binnenkort gepubliceerd op de websites www.cdanh.nl en op www.cdautrecht.nl. In september zal een verkiezingsprogramma voor het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht definitief worden vastgesteld, waarvan het concept deze zomer aan de gemeentelijke afdelingen ter amendering wordt voorgelegd.