Fiets krijgt ruim baan in Huizen!

CDA Huizen

Onder de naam Ruim baan voor de fiets! heeft de CDA-fractie de afgelopen maand actie gevoerd in Huizen. Velen hebben gereageerd op de oproep aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om ideeën aan te reiken op het gebied van veiligheid, fietscomfort en capaciteit van voorzieningen. Er zijn tientallen ideeën aangereikt die het fietsklimaat in Huizen nog verder kunnen verbeteren. De resultaten zijn gebundeld in een overzichtelijk boekje, dat is te downloaden via de website van de partij: www.cdahuizen.nl.

Tijdens de algemene beschouwingen, op dinsdag 24 juni 2008, heeft CDA-fractievoorzitter Bert Rebel het boekje met bruikbare ideeën overhandigd aan het college en de gemeenteraadsleden. Het CDA heeft het college hierbij gevraagd om in oktober 2008, bij de behandeling van de begroting 2009, een plan te presenteren waarin concrete acties staan vermeld voor 2009, met een doorkijk naar 2010 en 2011. Wat het CDA betreft krijgt een aantal, door inwoners veel genoemde, plannen daarbij prioriteit. In de eerste plaats het wegwerken van achterstallig onderhoud aan fietspaden, hiervoor zijn veel met name genoemde plekken aangedragen. Daarnaast is de verkeersveiligheid op rotondes een punt waar aandacht aan moet worden besteed. Tenslotte is er een veelgehoord verzoek tot het creëren en uitbreiden van mogelijkheden om de fiets te stallen in de winkelcentra Oude Dorp en Oostermeent. Om deze verzoeken aan het college enige kracht bij te zetten, heeft het CDA dinsdag een motie ingediend die op raadsbrede steun kon rekenen. Op www.cdahuizen.nl zijn alle bruikbare ideeën te vinden.