Vuurwerkrapport 2022 overhandigd

CDA Huizen

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2022 met titel ‘Het moet anders!’ opgesteld. Raadslid Ruben Woudsma houdt zich al sinds 2012 bezig met dit onderwerp. Aan de hand van diverse klachten worden er aanbevelingen gedaan om de jaarwisseling in Huizen veiliger te laten verlopen zodat de jaarwisseling voor alle inwoners een feest zal zijn. Het rapport is opgesteld in de periode dat we met een landelijk vuurwerkverbod hadden te maken. Hierop is ook een analyse uitgevoerd in het rapport.

Impact landelijk vuurwerkverbod

Het vuurwerkrapport bevat een analyse over de impact van het landelijk vuurwerkverbod. In de meldingen is het effect terug te lezen in de laatste drie dagen van het jaar, dit is de periode waarbij normaal de consumentenverkoop van start gaat.

Aanbevelingen ‘Het moet anders!’

In de editie van 2022 willen we de volgende punten benadrukken op basis van de meldingen die binnen zijn gekomen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen. In de 2022 editie van het vuurwerkrapport ligt de nadruk op de volgende punten:

Vuurwerkvrije zones altijd instellen

Het rapport bevat de aanbeveling om de vuurwerkvrije zones in Huizen altijd in te stellen in de gemeente, ook als er een landelijk verbod is. Diverse meldingen zijn binnen gekomen over het afsteken van vuurwerk in de gebieden die voorheen vuurwerkvrije zones waren. Het afsteken van categorie 1 vuurwerk lijkt hier vooral aan ten grondslag te liggen, immers was deze categorie uitgezonderd van het vuurwerkverbod.

Zichtbaarheid handhaving in Huizen

Diverse meldingen zijn ontvangen over het gebrek aan zichtbaarheid van de handhavers in Huizen. Het rapport bevat de aanbeveling om te onderzoeken hoe de handhaving zichtbaarder gemaakt kan worden voor de inwoners van Huizen.