Vijfde plaats Janny Bakker bij landelijke verkiezing “Beste bestuurder 2013”

CDA Huizen

Wethouder Janny Bakker
Wethouder Janny Bakker

Janny Bakker, wethouder en lijsttrekker voor het CDA Huizen, is op de vijfde plaats geëindigd in de landelijke verkiezingen “Beste bestuurder 2013”. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het toonaangevende vakblad Binnenlands Bestuur. In januari werd bekend dat, uit de meer dan honderd inzendingen, wethouder Janny Bakker, samen met negen andere bestuurders genomineerd was voor de titel “Beste bestuurder 2013”.

Bakker werd ondermeer genomineerd vanwege haar inzet op het dossier “persoonlijke verzorging”. Op 19 september 2013 stuurde de wethouder van Huizen een brandbrief aan de Tweede Kamer, met als onderwerp: ‘Getouwtrek over persoonlijke verzorging niet in belang van burgers’. Bakker deed dat ook namens haar collega’s in de Gooi- en Vechtstreek. De opschudding die de brief veroorzaakte, leidde tot een landelijk protest van gemeenten. Eind november 2013 namen ze tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG met overweldigende meerderheid afstand van de koerswijziging van staatssecretaris Van Rijn. En in januari van dit jaar verwierp tweederde van alle gemeenten het akkoord dat VNG had gesloten met de staatssecretaris.

Trots

Na de nominatieronde ging de stembus open en werd ruim 6500 keer gestemd op één van de tien kandidaten. De uiteindelijke winnaar is CDA-burgemeester Albert Rodenboog  geworden, die zijn verkiezing dankte aan zijn tomeloze inzet om de gevolgen van de gasproductie in zijn gemeente Loppersum onder de aandacht van Den Haag te brengen. Plaats twee wordt bezet door Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, de plaatsen drie en vier door de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en Robert Strijk, wethouder uit Leiden. Janny Bakker is vereerd met de vijfde plaats. “Ik ben er trots op dat de koers die we in Huizen en in de regio Gooi en Vechtstreek hebben gekozen, landelijk niet onopgemerkt is gebleven. Deze naamsbekendheid helpt zeker om ook in de toekomst zaken voor inwoners van Huizen in Den Haag voor elkaar te krijgen, als dat nodig is.”

Waardering

Ook burgemeester Fons Hertog van Huizen heeft veel waardering voor de inzet van Janny Bakker, zo blijkt uit zijn reactie op de website van Binnenlands Bestuur: “Bakker zet zich niet alleen in op het zorgdossier. Ze is doortastend en vasthoudend. Janny Bakker is een buitengewoon intelligente vrouw die zeer snel in staat is om in ingewikkelde kwesties tot een afgewogen oordeel te komen. Vervolgens schuwt ze geen onorthodoxe maatregelen.”