Veilig wonen en leven in Huizen

CDA Huizen

Een veilig thuis en een veilige leefomgeving. Dit is een basisbehoefte voor jong en oud. Veel ouderen willen wel graag kleiner wonen, maar niet te klein. En het moet ook betaalbaar zijn. Het Wilhelminahofje is een mooi voorbeeld waar ouderen op een prettige manier kunnen leven. Ze hebben makkelijk contact met de buren en kunnen goed naar elkaar omzien. En niet onbelangrijk, ze kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving: dicht bij familie, vrienden en kennissen.

Wij willen dat er in ons dorp meer van dit soort passende woningen voor ouderen worden gebouwd. Daarmee komen er ook meer woningen vrij voor jongeren. Ook voor andere groepen willen we passende woningen. Woonvormen waarin het makkelijker wordt gemaakt om als bewoners met elkaar voor elkaar zorgen, samen met professionele zorg en mantelzorgers. CDA Huizen steunt initiatieven die deze samenredzaamheid mogelijk maken.

Een veilige leefomgeving betekent voor ons ook dat mensen zich veilig voelen op straat en in de buurt. Daarom zet CDA Huizen zich in voor een extra wijkagent. Iemand die de mensen kent en weet wat er in de buurt speelt. Dit verbetert het contact tussen de politie en inwoners.

Waarom willen wij dit? Omdat CDA Huizen Lokaal betrokken is!

lokaal betrokken