Teleurgesteld in besluit provincie over fusievoorstel Huizen

CDA Huizen

Overzicht van de gemeenten in het Gooi.

Met teleurstelling heeft CDA kennis genomen van het besluit van gedeputeerde staten Noord-Holland om de Arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en daarmee de weg vrij te maken voor het voorbereiden van het herindelingsontwerp dat zal leiden tot een fusie van deze gemeenten. De provincie heeft geen vertrouwen in de tussen deze gemeenten opgestelde gemeenschappelijke regeling om door middel van gemandateerde wethouders de regionale bestuurskracht te versterken.

Ernstige tekortkoming door voluit denderde provincie

Door dit besluit voelt de CDA-fractie zich ernstig tekort gedaan; de afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze regeling en op grond van tussentijdse contacten met de provincie werd de indruk gewekt dat deze regeling een kans zou kunnen krijgen zich de komende jaren te bewijzen.

Niet dus, de provincie dendert voluit door, alles wordt uit de kast gehaald om hun zin door te drukken: opschaling in die al jaren lastige regio Gooi en Vechtstreek.

Behoud van zelfstandigheid gemeente Huizen

Huizen ligt centraal in het Gooi met een mooie positionering aan het Gooimeer

Naar de mening van de CDA-fractie is hier geen sprake van behoorlijk bestuur. Ons vertrouwen in de opstelling en werkwijze van de provincie was na het gesprek tussen de gedeputeerde, de heer Van der Hoek, en onze raad op 3 april 2017 al niet groot; door hun besluit om verder te gaan op de weg van fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren is dat vertrouwen nog minder geworden. Voor CDA Huizen is hiermee het laatste woord echter nog niet gezegd. Onze inzet is altijd geweest het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Huizen en daar blijven we ons voor inzetten!

En mochten we hier uiteindelijk niet in slagen, dan zullen we ons tot het uiterste ervoor inzetten dat de inwoners van Huizen er in die nieuwe situatie niet op achteruit zullen gaan; niet in gemeentelijke dienstverlening, niet in het voorzieningenniveau en niet in de lage woonlasten die ze in Huizen gewend zijn.

Volledige bijdrage Bert Rebel

Lees hieronder de volledige tekst van de bijdrage die onze fractievoorzitter Bert Rebel heeft uitgesproken in de raadsvergadering van 9 november 2017.