volkshuisvesting

CDA Huizen

Nota Volkshuisvesting + raadsvragen problemen rond Vestia

De gemeenteraad heeft de nota Volkshuisvesting en de daarin opgenomen beleidsregels vastgesteld. Dat betekent dat er regels zijn opgenomen over een verhuiskostenvergoeding, bewaking sociale huur en huur- en koopvoorraad en regels voor het bestrijden van het ‘te duur scheef wonen’. Jaap Van As deed namens de CDA fractie een oproep aan de woningcorporaties om vraaggerichter […]