Nieuwe APV steun in de rug voor verenigingsleven in Huizen

CDA Huizen

De (algemene plaatselijke verordening) APV waarin de nieuwe regels uit de drank en Horeca wet zijn verwerkt zijn uiteindelijk, dankzij de inbreng van het CDA Huizen, een steun in de rug geworden voor een bloeiende verenigingsleven in ons dorp.

In het aanvankelijk voorstel stond het vermijden van concurrentie tussen sportverenigingen en stichtingen als de Brasserhoeve, met de lokale horeca centraal. Het oorspronkelijke voorstel hield daarom een forse beperking in van de mogelijkheden om (na wedstrijden) alcohol te schenken of voor senioren een verjaardag te vieren in de Brassershoeve zodat de hele familie uitgenodigd kan worden. Naar de mening van het CDA en diverse verenigingen en stichtingen was dit de verkeerde benadering. Verenigingen en stichtingen als de Brassershoeve zijn er primair om sportactiviteiten mogelijk te maken voor onze inwoners, het welzijn van 55+  te bevorderen en leden een mogelijkheid te bieden een maatschappelijk netwerk op te bouwen en te onderhouden. De regels in de APV zijn daarom, op verzoek van het CDA en de verenigingen, aangepast zodat de bestaande activiteiten gecontinueerd kunnen worden.