CDA steunt modernisering van het minimabeleid in Huizen

CDA Huizen

CDA Huizen steunt minimabeleid in de gemeente Huizen.
CDA Huizen steunt minimabeleid in de gemeente Huizen.

De CDA-fractie steunt de modernisering van het minimabeleid in Huizen. Het CDA is zich zeer bewust van de harde werkelijkheid van kinderen die in armoede moeten leven. Zij zijn de pineut. Soms krijgen zijn geen dagelijkse  warme maaltijd. Laat staan dat zij cadeautjes krijgen van de Sint of Kerstman. Kinderen in armoede kunnen gemakkelijk in een sociaal isolement geraken, als ze niet mee kunnen doen aan deze feestelijkheden.

Het NIBUD heeft in Huizen onderzoek gedaan. De cijfers zijn duidelijk: gezinnen met opgroeiende kinderen die rond moeten komen van een inkomen op bijstandsniveau hebben het heel moeilijk. Zij kunnen niet rondkomen. De CDA-fractie is daarom erg blij met het collegevoorstel om het minimabeleid in Huizen te moderniseren en specifieke aandacht te geven aan het verbeteren van de positie van kinderen.  Het college heeft 11 maatregelen genomen om het minimabeleid te moderniseren. Zo is de inkomensgrens verhoogd van 100% naar 110% van de bijstandsnorm. Hierdoor zal ongeveer 25% meer huishoudens van de regelingen kunnen profiteren. De computer- en internetregeling wordt uitgebreid, zodat gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar van deze regeling gebruik kunnen maken. Kinderen kunnen gebruik maken van een jeugdsportfonds, waardoor zij lid kunnen worden van een sportvereniging. Hetzelfde geldt voor het nieuwe jeugdcultuurfonds. Kinderen die bijvoorbeeld niet van sport houden, maar wel creatief zijn, kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, zoals dans en muziek.

Het CDA heeft een amendement ingediend waardoor vanaf 2015 meer maatwerk mogelijk zou worden voor gezinnen met kinderen die een inkomen hebben tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. Hiervoor wilde het CDA  structureel een bedrag van 43.000 euro beschikbaar stellen. In de raad was hiervoor echter geen meerderheid. De raad besloot wel om a.) incidenteel – dat wil zeggen alleen voor 2014 – extra middelen ter beschikking te stellen voor het vaststellen van de inkomensgrens langdurigheidstoeslag op 110% van de bijstandsnorm en om b.) de gemeentelijke bijdrage aan de premie voor de collectieve zorgverzekering te verhogen.

Uiteindelijk heeft de raad unaniem ingestemd met het gewijzigde voorstel voor de modernisering van het minimabeleid.

Tenslotte, toen de Nederlandse bisschoppen onlangs paus Franciscus bezochten, zei hij dat ons land ”een land is dat in menig opzicht rijk is, maar dat armoede steeds meer mensen raakt”. De paus heeft helaas gelijk. Door het raadsbesluit over de modernisering van het minimabeleid  komt er geen einde aan de armoede in ons dorp. De raad heeft gelukkig wel een besluit genomen waardoor de omstandigheden voor kinderen in armoedesituaties  dragelijker worden.